Valtuustoaloitteet 2016

Tähän on kerätty vuonna 2016 jätetyt aloitteet

Kv 10.2.

Vammaispoliittinen ohjelma, valtuustoaloite

Kv 11.5.

Luottamushenkilökulujen ilmoittaminen toimintakertomuksessa

Luottamushenkilöiden ja heidän osallistumisaktiivisuutensa ilmoittaminen toimintakertomuksessa

Kv 25.5.

Aurinkoenergian käytön edistäminen

Kv 8.6.

Harmaakallion tontit

Kv 14.9.

Asuntojen Myrskyläntie 10 kunnostaminen

Kv 12.10.

Villekullan lasten liikenneturvallisuuden parantaminen

Kv 9.11.

Kosteikon rakentaminen Loviisanlahden pohjukkaan

Myyntituottojen tehokas lisääminen vuosina 2017-2018

Kv 14.12.

Loviisa mukaan Pormestarit rauhan puolesta – liikkeeseen