Suomenkielinen jaosto

Kasvatus- ja sivistyslautakunnalla on kaksi jaostoa.

Suomenkielisellä jaostolla on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Jari Kekkonen, pj SDP Veli-Matti Mettinen
Hanna Hurtta, vpj Vihr. Leena Viikari
Meri Lohenoja SDP Annika Lindfors
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson KOK Anne Sokka-Tuomala
Paavo Tiainen KOK Kalle-Oskar Tuomala
Antti Hovi KESK Juuso Ylärakkola
Immo Stenberg PS Janne Immonen
Janne Länsipuro Vihr. Erja Noroviita
Lisbeth Konttinen KD Hans Jungner
Lapinjärven edustaja:
Sauli Silfvast Tuija Aalto

 

Seuraava kokous:

 

Loviisan kaupungin hallintosäännön mukaiset

  • tehtävät ja toimivalta (Kaupunginvaltuusto 15.6.2022 § 58. Voimassa 16.6.2022 alkaen.

29 § 2 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulutusjaosto

Asianomainen koulutusjaosto käyttää kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätösvaltaa asiassa, jossa kyseessä on vain oman kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia.

Yhteistyökuntien edustajat osallistuvat jaostojen toimintaan ja päätöksentekoon siten kuin koulusopimuksessa on sovittu.

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulutusjaosto päättää

  1. esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä
  2. oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin vastoin huoltajien suostumusta
  3. oppilaan tai opiskelijan erottamisesta määräajaksi, oppilaan tai opiskelijan erottamisesta ja oppilaan tai opiskelijan opiskeluoikeuden epäämisestä rikostutkinnan ajaksi
  4. rehtoreiden (ei virkarehtoreiden) määräämisestä korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.