Ruotsinkielinen jaosto

Kasvatus ja koulutuslautakunnalla on kaksi jaostoa.

Ruotsinkielisellä jaostolla on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Kerstin Häggblom, pj RKP Miia Hento
Daniel Thomasson, vpj Kesk Pasi Korhonen
Nina Björkman-Nystén RKP Pamela Stenberg
Thomas Rosenberg RKP Tomas Nyström
Carina Stenbacka RKP Eva Söderholm
Stefan Thesslund RKP Ben Grundström
Roger Wide RKP Håkan Karlsson
Annika Lindfors SDP Maria Virtanen
Marina Bäcklund KOK Anton Österman
Lapinjärven edustaja:
Jonna Nygård RKP Maria Kalenius
Myrskylän edustaja:
Mikaela Fabritius RKP Heidi Petas

 

Seuraava kokous:

Loviisan kaupungin hallintosäännön mukaiset

  • tehtävät ja toimivalta (Kaupunginvaltuusto 15.6.2022 § 58. Voimassa 16.6.2022 alkaen)

29 § 2 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulutusjaosto

Asianomainen koulutusjaosto käyttää kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätösvaltaa asiassa, jossa kyseessä on vain oman kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia.

Yhteistyökuntien edustajat osallistuvat jaostojen toimintaan ja päätöksentekoon siten kuin koulusopimuksessa on sovittu.

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulutusjaosto päättää

  1. esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä
  2. oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin vastoin huoltajien suostumusta
  3. oppilaan tai opiskelijan erottamisesta määräajaksi, oppilaan tai opiskelijan erottamisesta ja oppilaan tai opiskelijan opiskeluoikeuden epäämisestä rikostutkinnan ajaksi
  4. rehtoreiden (ei virkarehtoreiden) määräämisestä korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.