Kehitys- ja konsernijaosto

Kehitys- ja konsernijaosto perustettiin 1.1.2019 ja toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Jaosto valittiin uudelle kaksivuotiselle toimintakaudelle kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.8.2021.

Jaosto koostuu seitsemästä jäsenestä. Kaksi jäsenistä ja heidän varajäsenensä tulee olla elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Viisi jaoston jäsentä ja heidän varajäsenensä tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Jäsen   Varajäsen
Satu Hämäläinen, pj. SDP Laura Hyppölä
Juha Karvonen, vpj. KOK Petri Hakasaari
Mia Heijnsbroek-Wirén KOK Irene Malmberg
Lotte-Marie Stenman RKP Agneta Alm
Miia Hento RKP Nina Björkman-Nystén
Tom Liljestrand RKP Mikael Karlsson
Pertti Lohenoja SDP Johannes Lindroos