Vaalien ulkomainonta

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023. Vaalien ulkomainonta aloitetaan niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista, tässä tapauksessa 15.3.2023.

Ulkomainonnassa on noudatettava seuraavia ohjeita:

Äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia.

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Kaupungin keskustassa vaalimainoksia saa pystyttää torille ainoastaan kaupungin asettamiin telineisiin torin itä- ja länsipuolella. Raatihuoneen luona vaalimainonta on kielletty Mannerheiminkadulla alueella, joka rajoittuu Aleksanterinkadun ja Kuningattarenkadun välille sekä Raatihuoneen puistossa Aleksanterinkadun ja Kuningattarenkadulla noin 40 metrin osuudella Mannerheimkadulta. Vaalimainonta on kielletty myös asiakaspalvelutoimisto Lovinfon välittömässä läheisyydessä Mariankadulla ja Karlskronabulevardilla.

Nauloja ja nitomakoneita ei saa käyttää vaalimainoksia kiinnitettäessä kasvavaan puuhun.

Ehdokkaiden vaalimainokset asetetaan kaupungin vaalijulistetelineisiin siten, että kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tuleva julistetilan sijainti, vasemmalta oikealle lukien, määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Jos tyhjiä paikkoja jää, keskusvaalilautakunta voi käyttää niitä yleiseen vaalitiedottamiseen.

Mainostaminen kaupungin asettamissa vaalijulistetelineissä ei merkitse niin sanotun vapaan mainonnan rajoittamista.
Kaupunki poistaa asettamansa vaalijulistetelineet välittömästi vaalien jälkeen.

Yhteyshenkilönä ulkomainontaa koskevissa asioissa toimii Jim Maukkonen, puh. 0400 714 020, muissa vaaleja koskevissa asioissa keskusvaalilautakunnan sihteeri Thomas Grönholm, puh. 0440 555 210.

Kaupungin vaalijulistetelineitä asetetaan seuraaviin paikkoihin:

Veckasintie (Torsby)
Lurensintie (Kuggom)
Frimansintie (Isnäs)
Suurpellontie (Koskenkylä)
Kartanontie (Sävträsk, Liljendalgården)
Aleksanterinkatu (keskusta, tori)
Kuningattarenkatu (keskusta, tori)
Valkolammentie (Valko)
Puistokuja (Ruotsinpyhtään kirkonkylä)
Keskustie 2 / Tavastantie (Tesjoki)