Val

Följande val är kommunalvalet den 13.6.2021 klockan 9–20. Förhandsröstningen arrangeras i Finland 26.5–8.6.2021 och förhandsröstning i utlandet 2.–5.6.2021.

På webbplatsen vaalit.fi/sv hittar du allmän information om val, röstning och partier.

Alla 18 år fyllda personer är röstberättigade. Man har rösträtt i den kommun som var ens hemkommun 23.4.2021. Var och en kan rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Väljaren måste styrka sin identitet med ett identitetsbevis med foto. Till exempel ett chipförsett identitetskort, körkort eller pass lämpar sig som bevis.

Det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som skickas per post till alla röstberättigade är bra att ha med sig eftersom det försnabbar röstningen.

Mera information om valärenden ger centralvalnämndens sekreterare Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216 och Lovinfo tfn 019 555 555.

Coronaanvisningar för väljarna – Använd munskydd och håll avstånd på vallokalen!

Förhandsröstningstiden har i detta kommunalval förlängts till två veckor på grund av coronavirusepidemin. Man har omsorgsfullt förberett sig på att alla kan rösta på ett säkert sätt både under förhandsröstningen och under valdagen. I vallokalerna finns anvisningar om säkerhetsavstånd, och valfunktionärerna ger även annars råd till röstarna. Alla röstare uppmanas att använda munskydd och desinficera sina händer både när de kommer till vallokalen och när de ger sig av. Vid behov ger valförrättaren ett munskydd. Valförrättarna rengör ytorna i valbåset och pennorna med jämna mellanrum. Man kan också använda en egen kulspetspenna.

Vallokal utomhus vid Societetshuset under förhandsröstningen

Under rådande coronavirusläge lönar det sig att utnyttja den förlängda möjligheten att förhandsrösta. Lovisa har en vallokal utomhus vid Societetshuset på adressen Drottninggatan 24. Lokalen är öppen under förhandsröstningen 26.5–8.6.2021. Alla som är röstberättigade i kommunalvalet kan förhandsrösta oberoende av hemkommun.

Kom dock inte till vallokalen om du är sjuk.

För väljare med luftvägssymptom och väljare i karantän har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta.

På webbplatsen vaalit.fi/sv hittar du noggrannare coronaanvisningar.

Förhandsröstningen vid kommunalvalet

Förhandsröstningen vid kommunalvalet 2021 ordnas på följande platser:

Societetshuset, Östra Tullgatan 7, 07900 Lovisa, under följande öppettider:

 • 26–28.5 samt 2–4.6 klockan 9–18
 • 29–30.5 samt 5–6.6 klockan 10–16
 • 31.5–1.6 samt 7–8.6 klockan 9–20

Kylis (tidigare biblioteket) i Strömfors kyrkby, Koivulanmäkivägen

1 C, 07970 Strömfors, under följande öppettider:

 • 26.5 samt 2.6 klockan 10–15
 • 27.5 samt 3.6 klockan 13–19
 • 28.5 samt 4.6 klockan 10–15
 • 31.5 samt 7.6 klockan 13–19
 • 1.6 samt 8.6 klockan 13–18

Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3, 07930 Pernå, under följande öppettider:

 • 26–27.5 samt 2–3.6 klockan 13–18
 • 28.5 samt 4.6 klockan 11–15
 • 31.5–1.6 samt 7–8.6 klockan 13–18

Liljendal närbibliotek, Herrgårdsvägen 27, 07880 Liljendal, under följande öppettider:

 • 26–27.5 samt 2–3.6 klockan 12–18
 • 28.5 samt 4.6 klockan 9–15
 • 31.5–1.6 samt 7–8.6 klockan 12–18

Röstningsbussen, adress för platsen där bussen stannar och klockslag 2021:

Onsdag 26.5 samt 2.6

 • 12.30–13.30  Mickelspiltom, Gamla Vägen 2
 • 13.45–14.30  Eskilom, vägskälet, Mickelspiltomvägen 2
 • 15.00–15.45  Andersby, Träskvägen 2
 • 16.00–17.00  Bygdegården, Påvalsbyvägen 679
 • 17.30–18.30  Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen 62

Torsdag 27.5 samt 3.6

 • 10.00–11.00  Sarvsalo Byagård, Sarvsalövägen 1035
 • 11.15–11.45  Rösund, Rösundsvägen 180
 • 12.00–12.30  Horslök, Slipvägen 1
 • 13.30–14.30  Kabböle (gamla butiken), Kabbölevägen 1236
 • 14.45–15.15  Rönnäs, Brukstrandsvägen 4 (Rönnäs golf)
 • 15.30–16.30  Isnäs bar, Björnvägen 15
 • 17.00–18.00  Gammelby ABC, Gammelbyvägen 77
 • 18.15–19.30  Forsby center, Storåkersvägen 2

Fredag 28.5 samt 4.6

 • 10.00–11.00  Svenskby, Gulf, Svenskbyvägen 5–9
 • 11.15–12.00  Kungsböle, porten vid gamla begravningsplatsen
 • 13.00–13.30  Abborrfors, bokbussens hållplats; korsningen mellan Elimävägen och Abborrforsvägen
 • 14.15–15.00  Kungshamns vägskäl, Skärgårdsvägen 2216
 • 15.30–16.00  Tallbacka, Tallbackavägens slut (106)
 • 16.30–17.30  Tessjö bibliotek, Centrumvägen 2

Lördag 29.5 samt 5.6

 • 9.00–11.00    Kylis (tidigare biblioteket) i Strömfors kyrkby, Koivulanmäkivägen 1 C
 • 11.45–13.45  Liljendal, Hembacka daghem, Backgärdavägen 1
 • 14.15–16.15  Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3

Söndag 30.5 samt 6.6

 • 9.00–11.00    Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3
 • 11.30–13.30  Liljendal, Hembacka daghem, Backgärdavägen 1
 • 14.15–16.15  Kylis (tidigare biblioteket) i Strömfors kyrkby, Koivulanmäkivägen 1 C

Hemmaröstning

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Den röstberättigades andra familjemedlemmar, som inte uppfyller förutsättningarna för hemmaröstning, får inte rösta vid hemmaröstning.

Anmälan om hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning ska göras senast tisdag 1.6.2021 före klockan 16 antingen skriftligen till adressen Centralvalnämnden, Mannerheimgatan 4, 07900 Lovisa eller per telefon 019 555 555. Blanketter för skriftlig anmälan fås på stadens kundbetjäningskontor Lovinfo. Hemmaröstning förrättas under tiden för förhandsröstning 26.5–8.6.2021.

Röstningsområde och röstningsställe på valdagen 13.6.2021

Kommunalval förrättas söndag 13.6.2021 klockan 9–20. Av de år röstarna utsända meddelandekorten framgår röstningsområde och röstningsställe för varje röstberättigad.

001 Lovisa centrum: Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27 B
002 Harjurinne: Harjurinteen koulu, Bangatan 1
003 Valkom: Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen 62
004 Märlax: Märlax, Vägglösa verkstadens ”hembo”, Nordenskiöldsvägen 1
005 Skinnarby: Bygdegården, Påvalsbyvägen 679
006 Hardom: Traditionscentrum Kuggom, Folkhögskolevägen 16
007 Pernå kyrkby: Höganås, Höganåsvägen 25
008 Forsby: Forsby skolcentrum, Kullbyvägen 4
009 Isnäs: Isnäsin koulu, Edövägen 27
010 Sarvsalö: Byagård, Sarvsalövägen 1035
011 Strömfors norra: Tidigare Teutjärven koulu, Turkkilavägen 167
012 Strömfors kyrkby: Kylis, tidigare biblioteket, Koivulanmäkivägen 1 C
013 Strömfors södra: Tessjö närbibliotek, Centrumvägen 2
014 Liljendal: Biblioteket, Herrgårdsvägen 27