Val

Följande val är välfärdsområdesvalet söndag 23.1.2022 klockan 9–20. Förhandsröstningen arrangeras i Finland 12–18.1.2022 och förhandsröstning i utlandet 12–15.1.2022.

Alla 18 år fyllda personer är röstberättigade. På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått. Var och en kan rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Väljaren måste styrka sin identitet med ett identitetsbevis med foto. Till exempel ett chipförsett identitetskort, körkort eller pass lämpar sig som bevis. Det meddelande om rösträtt (meddelandekortet) som skickas per post till alla röstberättigade är bra att ha med sig eftersom det försnabbar röstningen.

På webbplatsen vaalit.fi/sv hittar du allmän information om val, röstning och partier.

Mera information om valärenden ger centralvalnämndens sekreterare Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216 och Lovinfo tfn 019 555 555.

Välfärdsområdesval

Genom social- och hälsovårdsreformen inrättas i Finland 21 välfärdsområden till vilka ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna.

Östra Nylands välfärdsområde består av följande kommuner i landskapet Nyland: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Valet ska vara direkt, hemligt och proportionellt och grunda sig på lika rösträtt. Mandatperioden för fullmäktige avses vara fyra år. Välfärdsområdesvalet ska från och med 2025 förrättas samtidigt med kommunalvalet. Det första välfärdsområdesvalet ska dock förrättas som separata val söndagen den 23 januari 2022.

Antalet ledamöter som väljs till välfärdsområdesfullmäktige vid välfärdsområdesvalet 2022 inom Östra Nyland välfärdsområde är 59 fullmäktigeledamöter.

Kandidatlista för Östra Nylands välfärdsområde finns på justitieministeriets informations- och resultattjänst, sidor för välfärdsområdesvalet.

Läs mer om välfärdsområdesvalet på webbplatsen vaalit.fi/sv.

Läs mer om Östra Nylands välfärdsområde på Östra Nylands välfärdsområdets webbplats.

Vilka beslut fattar områdesfullmäktige?

Coronaanvisningar för väljarna i välfärdsområdesvalet

Valet ordnas i januari 2022 med de arrangemang som epidemiläget kräver.

De försiktighetsåtgärder som väljarna redan känner till, såsom att använda handsköljmedel och munskydd och att hålla avstånd i köer, tillämpas  också vid välfärdsområdesvalet.

På webbplatsen vaalit.fi/sv hittar du noggrannare coronaanvisningar.

Förhandsröstningen vid välfärdsområdesvalet 2022

Förhandsröstningen vid välfärdsområdesvalet ordnas på följande ställen:

Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, under följande öppettider:

 • 12–14.1 klockan 9–18
 • 15–16.1 klockan 10–16
 • 17–18.1 klockan 9–20

Kylis (tidigare biblioteket) i Strömfors kyrkby, Koivulanmäkivägen 1 C, 07970 Strömfors, under följande öppettider:

 • 12.1 klockan 10–14
 • 13.1 klockan 15–18
 • 14.1 klockan 10–14
 • 17.1 klockan 15–18
 • 18.1 klockan 15–18

Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3, 07930 Pernå, under följande öppettider:

 • 12.1 klockan 10–13
 • 13.1 klockan 15–18
 • 14.1 klockan 10–13
 • 17.1 klockan 10–13
 • 18.1 klockan 15–18

Liljendal närbibliotek, Herrgårdsvägen 27, 07880 Liljendal, under följande öppettider:

 • 12.1 klockan 15–18
 • 13.1 klockan 10–13
 • 14.1 klockan 15–18
 • 17.1 klockan 15–18
 • 18.1 klockan 10–13

Röstningsbussen, adress för platsen där bussen stannar och klockslag 2022:

Onsdag 12.1

 • 12.30–13.30 Mickelspiltom, Gamla Vägen 2
 • 13.45–14.30 Eskilom, vägskälet, Mickelspiltomvägen 2
 • 15.00–15.45 Andersby, Träskvägen 2
 • 16.00–17.00 Bygdegården, Påvalsbyvägen 679
 • 17.30–18.30 Valkom allaktivitetshus, Långängstået 62

Torsdag 13.1

 • 10.00–11.00 Sarvsalo Byagård, Sarvsalövägen 1035
 • 11.15–11.45 Rösund, Rösundsvägen 180
 • 12.00–12.30 Horslök, Slipvägen 1
 • 13.30–14.30 Kabböle (gamla butiken), Kabbölevägen 1236
 • 14.45–15.15 Rönnäs, Brukstrandsvägen 4 (Rönnäs golf)
 • 15.30–16.30 Isnäs bar, Björnvägen 15
 • 17.00–18.00 Gammelby ABC, Gammelbyvägen 77
 • 18.15–19.30 Forsby center, Storåkersvägen 2

Fredag 14.1

 • 10.00–11.00 Svenskby, Gulf, Svenskbyvägen 5–9
 • 11.15–12.00 Kungsböle, Backstugsvägen 2, porten vid gamla begravningsplatsen
 • 12.20–12.50 Abborrfors, bokbussens hållplats; korsningen mellan Elimävägen och Abborrforsvägen
 • 14.15–15.00 Kungshamns vägskäl, Skärgårdsvägen 2216
 • 15.30–16.00 Tallbacka, Tallbackavägens slut (106)
 • 16.30–17.30 Tessjö bibliotek, Centrumvägen 2

Lördag 15.1

 • 9.00–11.00 Kylis (tidigare biblioteket) i Strömfors kyrkby, Koivulanmäkivägen 1 C
 • 11.45–13.45 Liljendal, Hembacka daghem, Backgärdavägen 1
 • 14.15–16.15 Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3

Hemmaröstning

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du rösta hemma. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till hemkommunens centralvalnämnd innan förhandsröstningen inleds. Anmälan om hemmaröstning ska göras senast tisdag 11.1.2022 före klockan 16 antingen skriftligen till adressen Cent­ral­val­nämnden, Mannerheimgatan 4, 07900 Lovisa eller per telefon 019 555 555. Blanket­ter för skriftlig anmälan fås på stadens kundbetjäningskontor Lovinfo. Hemmaröstning förrättas under tiden för för­hands­röstning 12–18.1.2022.

Röstningsområde och röstningsställe på valdagen 23.1.2022

Välfärdsområdesval förrättas söndag 23.1.2022 klockan 9–20. Av de röstarna utsända meddelandekorten framgår röstningsområde och röstningsställe för varje röstberättigad.

001 Lovisa centrum (Lovisavikens skola, Brandensteinsgatan 27 B)
002 Harjurinne (Harjurinteen koulu, Bangatan 1)
003 Valkom (Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen 62)
004 Märlax (Vägglösa verkstadens “hembo”, Nordenskiöldsvägen 1)
005 Skinnarby (Bygdegården, Påvalsbyvägen 679)
006 Hardom (Traditionscentrum Kuggom, Folkhögskolevägen 16)
007 Pernå kyrkby (Höganås, Höganåsvägen 25)
008 Forsby (Forsby skolcentrum, Kullbyvägen 4)
009 Isnäs (Isnäsin koulu, Edövägen 27)
010 Sarvsalö (Byagård, Sarvsalövägen 1035)
011 Strömfors norra (Ruotsinkylän Maamiesseurantalo, Elimävägen 1520)
012 Strömfors kyrkby (Kylis, tidigare biblioteket, Koivulanmäkivägen 1 C)
013 Strömfors södra (Tessjö bibliotek, Centrumvägen 2)
014 Liljendal (biblioteket, Herrgårdsvägen 27)