Val

Följande val är Europaparlamentsvalet den 26.5.2019. Förhandsröstningen arrangeras i Finland 15–21.5.2019 och förhandsröstning i utlandet 15–18.5.2019.

På webbplatsen vaalit.fi/sv hittar du allmän information om val, röstning och partier.

Mera information om valärenden ger centralvalnämndens sekreterare Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216.

Väljaren måste styrka sin identitet med ett identitetsbevis med foto. Till exempel ett chipförsett identitetskort, körkort eller pass lämpar sig som bevis.

Röstning på valdagen

På den egentliga valdagen kan du rösta endast på ditt eget röstningsställe. Av de meddelandekort som har sänts ut framgår röstningsområde och röstningsställe för varje röstberättigad.

Röstningsområde och röstningsställe

001 Lovisa centrum: Biblioteket, Drottninggatan 3
002 Harjurinne: Harjurinteen koulu, Bangatan 1
003 Valkom: Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen 62
004 Märlax: Kondisverkstaden, tidigare daghemmet, Nordenskiöldsvägen 1
005 Skinnarby: Bygdegården, Påvalsbyvägen 679
006 Hardom: Furuborg, Lappträskvägen 492
007 Pernå kyrkby: Kyrkoby skola, Pernåvägen 197
008 Forsby: Agricolahallen, Forsövägen 3
009 Isnäs: Servicehuset, Idegransvägen 3
010 Sarvsalö: Byagård, Sarvsalövägen 1035
011 Strömfors norra:Teutjärven koulu, Turkkilavägen 167
012 Strömfors kyrkby: Tidigare biblioteket ”Kylis”, Koivulanmäkivägen 1 C
013 Strömfors södra: Tessjö närbibliotek, Centrumvägen 2
014 Liljendal: Biblioteket, Herrgårdsvägen 27

Förhandsröstning

Förhandsröstningen vid Europaparlamentvalet 2019 ordnas på följande platser:

Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
 • 15.5–17.5 kl. 9.00–18.00
 • 18.5–19.5 kl. 10.00–16.00
 • 20.5–21.5 kl. 9.00–20.00
Tidigare biblioteket i Strömfors kyrkby (”Kylis”), Koivulanmäkivägen 1 C, 07970 Strömfors:
 • 15.5 kl. 10.00–15.00
 • 16.5 kl. 13.00–19.00
 • 17.5 kl. 10.00–15.00
 • 20.5 kl. 13.00–19.00
 • 21.5 kl. 13.00–18.00
Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3, 07930 Pernå
 • 15.5–16.5 kl. 12.00–18.00
 • 17.5 kl. 10.00–15.00
 • 20.5–21.5 kl. 12.00–18.00
Liljendal, landsbygdsväsendet, Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal:
 • 15.5 kl. 9.00–18.00
 • 16.5–17.5 kl. 9.00–15.00
 • 20.5–21.5 kl. 9.00–15.00
Röstningsbussen, adresser där bussen stannar och klockslag

Onsdag 15.5.2019

 • 10.00–10.45 Lovisa Gymnasium, Brandensteinsgatan 27
 • 11.00–11.45 Loviisan Lukios ersättande utrymmen, Edupoli, Direktörsvägen 12
 • 12.30–13.30 Mickelspiltom, Gamla Vägen 2
 • 13.45–14.30 Eskilom, vägskälet, Mickelspiltomvägen 2
 • 15.00–15.45 Andersby, Träskvägen 2
 • 16.00–17.00 Bygdegården, Påvalsbyvägen 679

Torsdag 16.5.2019

 • 10.00–11.00 Sarvsalö Byagård, Sarvsalövägen 1035
 • 11.15–11.45 Rösund, Rösundsvägen 180
 • 12.00–12.30 Horslök, Slipvägen 1
 • 13.30–14.30 Kabböle (gamla butiken), Kabbölevägen 1236
 • 14.45–15.15 Rönnäs, Brukstrandsvägen 4 (Rönnäs golf)
 • 15.30–16.30 Isnäs bar, Björnvägen 15
 • 17.00–18.00 Gammelby ABC, Gammelbyvägen 77
 • 18.15–19.30 Forsby center, Storåkersvägen 2

Fredag 17.5.2019

 • 10.00–11.00 Svenskby, Gulf, Svenskbyvägen 5–9
 • 11.15–12.00 Kungsböle, Andelsbanken, Backstugsvägen 2
 • 13.00–13.30 Abborrfors, bokbussens hållplats; korsningen mellan Elimävägen och Abborrforsvägen
 • 14.15–15.00 Kungshamns vägskäl, Skärgårdsvägen 2216
 • 15.30–16.00 Tallbacka, Tallbackavägens slut (106)
 • 16.30–17.30 Tessjö bibliotek, Centrumvägen 2

Lördag 18.5.2019

 • 9.00–11.00 Tidigare biblioteket i Strömfors kyrkby (“Kylis”), Koivulanmäkivägen 1 C
 • 11.45–13.45 Liljendal, Hembacka daghem, Backgärdavägen 1
 • 14.15–16.15 Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3

Söndag 19.5.2019

 • 9.00–11.00 Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3
 • 11.30–13.30 Liljendal, Hembacka daghem, Backgärdavägen 1
 • 14.15–16.15 Tidigare biblioteket i Strömfors kyrkby (“Kylis”), Koivulanmäkivägen 1 C

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

Den röstberättigades andra familjemedlemmar, som inte uppfyller förutsättningarna för hemmaröstning, får inte rösta vid hemmaröstning.

Anmälan om hemmaröstning

Anmälan ska göras senast tisdag 14.5.2019 före kl. 16.00 antingen skriftligen till adressen Centralvalnämnden, Mannerheimgatan 4, 07900 Lovisa eller per telefon (019) 555 555. Blanketter för skriftlig anmälan fås på stadens kundbetjäningskontor Lovinfo. Hemmaröstning förrättas under tiden för förhandsröstning 15.5–21.5.2019.