Val

Det följande valet är presidentvalet 2018.

Presidentvalet 2018

Presidentvalet arrangeras söndagen den 28 januari 2018. Förhandsröstningen i Finland är den 17-23.1 och utomlands den 17-20.1.

Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i den första valomgången, ordnas en andra omgång söndagen den 11 februari. Den andra omgången förrättas mellan de två kandidater som har fått flest röster vid den första omgången.

Befolkningsregistercentralen skickar under december-januari en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta. I försändelsen finns två meddelandekort, ett för den första omgången och ett för den eventuella andra omgången. På meddelandekorten anges vallokalen där väljaren kan rösta på valdagen. I försändelsen finns dessutom en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets.

På förhand kan du rösta på vid vilket förhandsröstningsställe som helst. I Lovisa går det att rösta på förhand vid kundservicekontoret Lovinfo, i det före detta biblioteket i Strömfors, i närbiblioteket i Pernå, vid landsbygdsväsendet i Liljendal eller i röstningsbussen som kör på olika håll i staden.

Förhandsröstningsställen i Lovisa och valbussens tidtabell

På valdagen får du rösta bara på den plats som har märkts ut på ditt meddelandekort. Vallokalerna är öppna på valdagen klockan 9-20. Om du behöver hemmaröstning bör du anmäla dig till centralvalnämnden i din egen kommun senast den 16 januari klockan 16.

Mera information om presidentvalet hittar du på justitieministeriets valsidor.

Mera information om valärenden i Lovisa stad ger centralvalnämndens sekreterare, förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi.

Kommunalvalet 2017

I kommunalvalet den 9 april valdes 35 nya ledamöter till stadsfullmäktige i Lovisa. Förhandsröstningen förrättades mellan den 29 mars och den 4 april. Valdeltagandet var 58,8 procent.

Valresultatet, kommunalvalet 2017 (pdf)

Kandidatförteckning (pdf)