Val

Nästa val är:

Riksdagsvalet den 14 april 2019. Förhandsröstning i Finland 3-9.4.2019 och förhandsröstning i utlandet 3-6.4.2019.

Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. Förhandsröstning i Finland 15-21.5.2019 och förhandsröstning i utlandet 15-18.5.2019.

På webbplatsen vaalit.fi/sv hittar du allmän information om val, röstning och partier.