Fullmäktigemotioner 2022

Motionerna från år 2022 finns samlade här

Fm 16.2.

Ibruktagande av Whistleblowing-rapporteringskanal

Lovisa stad tar i bruk skattefri cykelförmån

Fm 16.3.

Mer flexibilitet angående prissättningen vid överlåtelse av stadens egnahemhustomter

Fm 20.4.

Demokrati och delaktighet bör utvecklas kontinuerligt

Energieffektiviteten och -besparingarna för Lovisas fastigheter bör utredas

Lovisa stad med i nätverket HINKU (Mot en koldioxidneutral kommun)

Fm 15.6.

Anskaffande av brygga till Bästons simstrand i Pernå kyrkoby

Att sluta kalhugga skogar

Fm 16.11.

Införande av arkiv på Lovisa stads hemsida

Utredning om hur man kunde utöka läroavtalets popularitet i Lovisa