Finskspråkiga sektionen

Nämnden för fostran och utbildning har två sektioner.

Den finskspråkiga sektionen har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
Ersättare
Jari Kekkonen, ordf. SDP Veli-Matti Mettinen
Hanna Hurtta, vice ordf. Gröna Leena Viikari
Meri Lohenoja SDP Annika Lindfors
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson Saml. Anne Sokka-Tuomala
Paavo Tiainen Saml. Kalle-Oskar Tuomala
Antti Hovi C Juuso Ylärakkola
Immo Stenberg Sannf. Janne Immonen
Janne Länsipuro Gröna Erja Noroviita
Lisbeth Konttinen KD Hans Jungner
Lappträsk representant:
Sauli Silfvast Tuija Aalto

 

Följande möte:

 

Lovisa stads förvaltningsstadgas

  • uppgifter och befogenheter (Stadsfullmäktige 15.6.2022 § 58. Träder i kraft 16.6.2022)

Om det är fråga om ett ärende som berör endast den egna språkgruppens läroanstalter eller utbildning, utövas nämnden för fostran och bildnings befogenhet av vederbörande utbildningssektion.

Representanterna för samarbetskommunerna deltar i sektionernas verksamhet och beslutsfattande på sätt som överenskommits i skolavtalet.

Den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningssektionen

  1. godkänner läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
  2. beslutar om att överföra en elev till specialundervisning mot vårdnadshavarnas samtycke
  3. beslutar om avstängning av elev eller studerande för viss tid, relegering av en elev eller studerande och förvägran av en elevs eller studerandes studierätt under den tid brottsutredning pågår
  4. förordnar skolföreståndare högst för tre år åt gången.