Utvecklings- och koncernsektionen

Utvecklings- och koncernsektionen grundades den 1.1.2019 och är underställd stadsstyrelsen. Sektionen valdes på nytt för en ny tvåårig mandatperiod på stadsfullmäktigemötet 15.5.2019.

Sektionen har sju ledamöter. Två av ledamöterna och deras ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i näringslivs- och infrastrukturnämnden. Fem av sektionens ledamöter och deras ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen.

Ledamot   Ersättare
Mia Heijnsbroek-Wirén, ordf. SFP Marina Bruce
Arja Isotalo, vice ordf. SDP Satu Hämäläinen
Tom Liljestrand SFP Leif Skogster
Stefan Thesslund SFP Mikael Karlsson
Lotte-Marie Uutinen SFP Maria Grundström
Jari Kekkonen SDP Toni Paakkarinen
Jouni Malmivaara Saml. Juha Karvonen