Utvecklings- och koncernsektionen

Utvecklings- och koncernsektionen grundades den 1.1.2019 och är underställd stadsstyrelsen. Sektionen valdes på nytt för en ny tvåårig mandatperiod på stadsfullmäktigemötet 17.8.2021.

Sektionen har sju ledamöter. Två av ledamöterna och deras ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i näringslivs- och infrastrukturnämnden. Fem av sektionens ledamöter och deras ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen.

Ledamot   Ersättare
Satu Hämäläinen, ordf. SDP Laura Hyppölä
Juha Karvonen, vice ordf. Saml. Petri Hakasaari
Mia Heijnsbroek-Wirén Saml. Irene Malmberg
Lotte-Marie Stenman SFP Agneta Alm
Miia Hento SFP Nina Björkman-Nystén
Tom Liljestrand SFP Mikael Karlsson
Pertti Lohenoja SDP Johannes Lindroos