ELY-keskus tiedottaa: Kannanottoja ja lausuntoja pyydetään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin muutoksiin

Ympäristöministeriö pyytää kannanottoja ja lausuntoja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin tehtyihin muutoksiin. Näkemyksiä toivotaan erityisesti muutetuista aluerajauksista, uusina esitettävistä maisema-alueista sekä kahdesta päivitysinventoinnista poistettavaksi esitetystä maisema-alueesta. Kannanotoissa ja lausunnoissa toivotaan myös kommentoitavan näiden alueiden aluekuvauksia, mikäli niistä löytyy huomautettavaa.

Kaupungin henkilöstön lomautusten vaikutukset kaupungin palveluihin syksyllä 2020

Osana Loviisan kaupungin vuosille 2020–2022 laadittua ja kaupunginvaltuuston 9.7.2020 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa kaupungin henkilöstöä lomautetaan kahdeksi viikoksi syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Lomautukset eivät koske ympärivuorokautisen hoidon parissa työskenteleviä ja keväällä koronakriisin takia töiden keskeytyksessä olleiden työntekijöiden palkattomien päivien määrä vähennetään lomautuspäivistä.

Matkailun katse on jo joulussa

Haluatko olla mukana Loviisan Joulussa tai tiedätkö jo, että olet aikeissa järjestää jonkun joulutapahtuman? Kerro siitä meille Loviisan kaupungin matkailutoimistoon.