Förvaltning

Stadens centralförvaltning består av stadskanslicentralen, som leds av direktören för stadskanslicentralen.