Förvaltning

Lovisa stads organisation är indelad i tre centraler. Stadskanslicentralen ansvarar för centralförvaltningen/att producera stödtjänster.

stadskanslicentralen