Främjandet av välfärd

Främjandet av välfärd i kommunen är ett samarbete mellan olika centraler. I Lovisa är det den så kallade välfärdsgruppen som koordinerar verksamheten. Till välfärdsgruppen hör också en representant för Lappträsk kommun.

Otrygga platser i Lovisa centrum? – Svara på enkät

Dålig sikt? Störande beteende? Farligt ställe? Användning av rusmedel?Var och hurdan otrygghet har du upplevt i Lovisa centrum?

Lovisa stads arbetsgrupp för främjande av välfärd och hälsa (HYTE-arbetsgruppen) ordnar regelbundet trygghetspromenader på olika håll i Lovisa. I november ordnas trygghetspromenaden i Lovisa centrum(postnummerområden 07900, 07920, 07940).

Före trygghetspromenaden kartlägger vi de otrygga ställen som vi kommer att besöka undertrygghetspromenaden. Staden för ärendet vidare så att vi får frågor som uppdagats undertrygghetspromenaden tryggare.

Besvara enkäten i Webropol nättjänsten: https://link.webropolsurveys.com/S/08D49B999F04E2E6 eller med pappersblankett i Lovinfo, Kompanjonskapshuset Hörnan eller huvudbiblioteket i Lovisa.

 

Enkät om välfärd 2021

Lovisa stad och Lappträsk kommun genomförde en enkät riktad till kommuninvånarna under beredningen av välfärdsplanen 2021–2024.

Man kunde svara på enkäten antigen elektroniskt via Webropol eller med pappersblankett 10.2-2.3.2021.

Med enkäten samlade vi uppgifter från de olika områdena i Lovisa och Lappträsk enligt befolkningsgrupp, men på grund av det ringa antalet svar har vi inte klassificerat resultaten.

Enkät om välfärd 2021 Lovisa & Lappträsk

Enkät om välfärd 2021 Lovisa

Välfärdfrämjande service innefattar

  • social- och hälsovårdstjänster
  • utbildning
  • kulturtjänster
  • bibliotek
  • fritids- och idrottstjänster

Främjandet av hälsa och välfärd är verksamhet för vilken man har fastställt gemensamma mål för olika aktörer. Aktörerna kommer överens om hur dessa mål uppnås så att de lokala förhållandena kan tas i beaktande.

Kommuninvånarnas välfärd följs upp årligen i form av en välfärdsöversikt. En gång per fullmäktigeperiod görs en mera omfattande välfärdsberättelse, som beskriver välfärdsarbetet i sin helhet och anger riktlinjer för framtiden.

Genom konkret samarbete med tredje sektorn (bland annat olika föreningar) försöker vi stöda kommuninvånarnas möjligheter att främja sin egen välfärd. Ta modigt kontakt om du har idéer om hur den gemensamma välfärden kan främjas! Våra metoder består till en stor del av invånarnas konstruktiva förslag.

Kompanjonskapshuset Hörnan erbjuder bra lokaler och goda förutsättningar för samarbete i Lovisa.

Kompanjonskapshuset Hörnan
Sibeliusgatan 3
07900 Lovisa info@kumppanuustalokulma.fi