Fullmäktigemotioner 2016

Motioner från år 2016 finns samlade här

Fm 10.2

Ett handikappspolitiskt program

Fm 11.5

Att i verksamhetsberättelsen redogöra för de förtroendevalda och deras aktivitet för deltagande

Att i verksamhetsberättelsen redogöra för kostnader som berör förtroendevalda

Fm 25.5

Att främja användare av solenergi

Fm 8.6

Tomter i Gråberg

Fm 14.9

Att renovera bostäder på Mörskomgatan 10

Fm 12.10

Att förbättra trafiksäkerheten för barnen i Villekulla

Fm 9.11

Att bygga våtmarken i den innersta delen av Lovisaviken

Att effektivt öka försäljninsintäkterna under åren 2017-2018

Fm 14.12

Lovisa med i Borgmästare för fred