Nämnden för fostran och bildning

Bildningsnämnden bytte namn den 1.1.2019 och heter nu nämnden för fostran och bildning.

Nämnden har nio medlemmar och lika många personliga ersättare. Under nämnden verkar också en finskspråkig och en svenskspråkig sektion.

Medlemmar
Ersättare
Jonna Hinttaniemi, ordf. SFP Benita Forsblom-Helander
Sofia Nevalainen, vice ordf. SDP Tuija Lind
Marina Bäcklund SFP Karolina Hovi
Kristian Willner SFP Sten Staffans
Thomas Rosenberg SFP Bo Lindfors
Daniel Hannus SDP Anders Hurmerinta
Anne Sokka-Tuomala Saml Marjatta Malmivaara
Antti Hovi C Mika Rehnberg
Reeta Rossi Gröna Suvi af Hällström