Nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning har nio medlemmar och lika många personliga ersättare. Under nämnden verkar också en finskspråkig och en svenskspråkig sektion.

Medlemmar
Ersättare
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson, ordf. SAML Anne Sokka-Tuomala
Jari Kekkonen, vice ordf. SDP Veli-Matti Mettinen
Nina Björkman-Nystén SFP Carina Stenbacka
Kerstina Häggblom SFP Miia Hento
Thomas Rosenberg SFP Tomas Nyström
Roger Wide SFP Stefan Thesslund
Meri Lohenoja SDP Annika Lindfors
Hanna Hurtta Gröna Leena Viikari
Immo Stenberg Sannf. Janne Immonen

 

Mötesdatum för nämnden för fostran och bildning 2023

 • 25. januari
 • 22. februari
 • 22. mars
 • 26. april
 • 24. maj
 • 21. juni
 • 23. augusti
 • 20. september
 • 18. oktober
 •  22. november
 • 20. december

Lovisa stads förvaltningsstadgas

 • uppgifter och befogenheter (Stadsfullmäktige 15.6.2022 § 58. Träder i kraft 16.6.2022)

§ 29.1 Nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning har som uppgift att ordna tjänster i anslutning till småbarnspedagogikens, förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens, morgon- och eftermiddagsverksamhetens, gymnasiernas och medborgarinstitutets verksamhet.

Nämnden för fostran och bildning beslutar om

 1. den grundläggande utbildningens och gymnasiernas timresurs
 2. godkännandet av planen för småbarnspedagogik och övriga allmänna anvisningar
 3. kommuntilläggen för stöd för privat vård av barn
 4. godkännandet av planen för den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet
 5. valkriterierna för den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet
 6. områdena för antagning av elever till grundläggande utbildning
 7. arbetsledigheter och semestertider för förskolor och läroanstalter som är underställda bildningsnämnden, exklusive medborgarinstitutet
 8. principerna för ordnande av skolskjutsar
 9. godkännandet av den kommunala elev- och studerandehälsoplanen
 10. godkännandet av läroplanerna för den grundläggande utbildningen inom konst.