Nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning har nio medlemmar och lika många personliga ersättare. Under nämnden verkar också en finskspråkig och en svenskspråkig sektion.

Medlemmar
Ersättare
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson, ordf. SAML Anne Sokka-Tuomala
Jari Kekkonen, vice ordf. SDP Veli-Matti Mettinen
Nina Björkman-Nystén SFP Carina Stenbacka
Kerstina Häggblom SFP Miia Hento
Thomas Rosenberg SFP Daniel Allén
Roger Wide SFP Stefan Thesslund
Meri Lohenoja SDP Annika Lindfors
Hanna Hurtta Gröna Leena Viikari
Immo Stenberg Sannf. Janne Immonen

 

Mötesdatum för nämnden för fostran och bildning 2021

 • 27. januari
 • 24. februari
 • 24. mars
 • 28. april
 • 26. maj
 • 26. augusti
 • 1. september
 • 22. september
 • 27. oktober
 •  1. december
 • 14. december