Nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning har nio medlemmar och lika många personliga ersättare. Under nämnden verkar också en finskspråkig och en svenskspråkig sektion.

Medlemmar
Ersättare
Jonna Hinttaniemi, ordf. SFP Benita Forsblom-Helander
Laura Hyppölä, vice ordf. SDP Tuija Kunnas
Marina Bäcklund SFP Karolina Hovi
Kristian Willner, ob. SFP Sten Staffans
Thomas Rosenberg SFP Bo Lindfors
Daniel Hannus SDP Anders Hurmerinta
Anne Sokka-Tuomala Saml Marjatta Malmivaara
Antti Hovi C Mika Rehnberg
Marjo Vuokko, ob. Gröna Erja Noroviita

 

Mötesdatum för nämnden för fostran och bildning 2021

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 •  1 december
 • 14 december