Svenskspråkiga sektionen

Nämnden för fostran och utbildning har två sektioner.

Den svenskspråkiga sektionen har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
Ersättare
Kerstin Häggblom, ordf. SFP Miia Hento
Daniel Thomasson, vice ordf. C Pasi Korhonen
Nina Björkman-Nystén SFP Pamela Stenberg
Thomas Rosenberg SFP Tomas Nyström
Carina Stenbacka SFP Eva Sederholm
Stefan Thesslund SFP Ben Grundström
Roger Wide SFP Håkan Karlsson
Annika Lindfors SDP Maria Virtanen
Marina Bäcklund Saml Anton Österman
Lappträsk representant:
Jonna Nygård SFP Maria Kalenius
Mörskom representant:
Mikaela Fabritius SFP Heidi Petas

 

Följande möte:

 

Lovisa stads förvaltningsstadgas

  • uppgifter och befogenheter(Stadsfullmäktige 15.6.2022 § 58. Träder i kraft 16.6.2022.)

§ 29.2 Finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningssektionen

Om det är fråga om ett ärende som berör endast den egna språkgruppens läroanstalter eller utbildning, utövas nämnden för fostran och bildnings befogenhet av vederbörande utbildningssektion.

Representanterna för samarbetskommunerna deltar i sektionernas verksamhet och beslutsfattande på sätt som överenskommits i skolavtalet.

Den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningssektionen

  1. godkänner läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
  2. beslutar om att överföra en elev till specialundervisning mot vårdnadshavarnas samtycke
  3. beslutar om avstängning av elev eller studerande för viss tid, relegering av en elev eller studerande och förvägran av en elevs eller studerandes studierätt under den tid brottsutredning pågår
  4. förordnar skolföreståndare högst för tre år åt gången.