Svenskspråkiga sektionen

Nämnden för fostran och utbildning har två sektioner.

Den svenskspråkiga sektionen har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
Ersättare
Kerstin Häggblom, ordf. SFP Miia Hento
Daniel Thomasson, vice ordf. C Pasi Korhonen
Nina Björkman-Nystén SFP Pamela Stenberg
Thomas Rosenberg SFP Daniel Allén
Carina Stenbacka SFP Eva Sederholm
Stefan Thesslund SFP Ben Grundström
Roger Wide SFP Håkan Karlsson
Annika Lindfors SDP Maria Virtanen
Marina Bäcklund Saml Anton Österman
Lappträsk representant:
Jonna Nygård SFP Maria Kalenius
Mörskom representant:
Mikaela Fabritius SFP Heidi Petas

 

Följande möte: 9.9.2021