Svenskspråkiga sektionen

Nämnden för fostran och utbildning har två sektioner.

Den svenskspråkiga sektionen har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
Ersättare
Marina Bäcklund, ordf. SFP Stefan Thesslund
Daniel Hannus, vice ordf. SDP Johannes Lindroos
Jonna Hinttaniemi SFP Monica Karlsson
Benita Forsblom-Helander SFP Kim Malms
Karolina Hovi SFP Johanna Lönnfors
Anders Hurmerinta SDP Erika Kähärä
Thomas Rosenberg SFP Hans Jungner
Bo Lindfors SFP Ben Grundström
Lisbeth Konttinen Saml Ingrid Törnroos    SFP
Lappträsk representant:
Annika Lindfors SFP Pricella Andersson
Mörskom representant:
Mikaela Fabritius SFP Susanne Stenfors

 

Följande möte: 12.3.2020