Avustukset ja palkinnot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINNAN AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustukset
– urheiluseurojen yleis- ja koulutusavustukset
– nuorisoyhdistysten yleis-, koulutus- ja toimitila-avustukset

Yleisavustukset myönnetään rekisteröityjen liikunta- ja nuorisoyhdistysten varsinaiseen toimintaan. Koulutusavustusta voidaan myöntää ohjaaja-, tuomari- ja toimihenkilökoulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Nuorisoseurat voivat hakea toimitila-avustusta omistamansa seuratalon käyttökustannuksiin.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemukset voi jättää sivistys- ja hyvinvointikeskuksen postilaatikkoon, joka sijaitsee keskuksen takaovella osoitteessa Mariankatu 12 a (sisäpiha). Postilaatikko tyhjennetään päivittäin.

Loviisan kaupunki, Hyvinvointilautakunta, PL 77, 07901 Loviisa
Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa

Avustuspäätökset lähetetään sähköisesti.

Hyvinvointipalveluiden avustussääntö, liikunta ja nuoriso

HUOM! Yleisavustuslomakkeen etusivu liitettävä sekä liikuntaseurojen että nuorisoseurojen hakemukseen.

Yleisavustuslomakkeen etusivu (pdf)

Yleisavustuslomakkeen etusivu (doc)

Nuorisoseurojen yleisavustuslomake (pdf)

Nuorisoseurojen yleisavustuslomake (doc)

Liikuntaseurojen yleisavustuslomake (pdf)

Liikuntaseurojen yleisavustuslomake (doc)

Kohdeavustus (pdf)

Kohdeavustus (exel)

Palkitseminen

Loviisan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee ja palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat, joukkueet ja muut liikuntatoimintaa sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa huomattavasti edistäneet henkilöt sekä valitsee vuoden urheilijan.

Valintavuosi on kalenterivuosi, 1.1.–31.12. Palkitseminen tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan järjestämässä tilaisuudessa.

Palkittavan tulee olla palkitsemiseen oikeuttavan suorituksen hetkellä loviisalainen.

Esityksen palkitsemisesta voi tehdä urheilijan/joukkueen seura, vapaa-aikatoimisto tai muu aloitteentekijä vapaamuotoisella ilmoituksella tasa-arvoperiaatteet huomioiden mahdollisuuksien mukaan. Esityksestä on käytävä ilmi urheilijan/joukkueen ko. vuoden parhaat saavutukset sekä perustelut.

Vapaamuotoiset ehdotukset vuoden 2022 palkittavista tulee toimittaa viimeistään 31.1.2023 vapaa-aika@loviisa.fi tai Loviisan kaupunki, vapaa-aikapalvelut, PL 77, 07901 Loviisa.

Lisätietoja löytyy Palkitsemissääntö tai puh. 040 5684 138