Avustukset ja palkinnot

Vapaa-aikatoimen avustukset

Yleis- ja kohdeavustukset
– urheiluseurojen yleis- ja koulutusavustukset
– nuorisoyhdistysten yleis-, koulutus- ja toimitila-avustukset

Yleisavustukset myönnetään rekisteröityjen liikunta- ja nuorisojärjestöjen varsinaiseen toimintaan. Koulutusavustusta voidaan myöntää ohjaaja-, tuomari- ja toimihenkilökoulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Nuorisoseurat voivat hakea toimitila-avustusta seuratalon käyttökustannuksiin.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään määräaikaan 1.4.2019 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Loviisan kaupunki, Hyvinvointilautakunta, PL 77, 07901 Loviisa
Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa

Avustuspäätökset lähetetään sähköisesti.

Avustussääntö

HUOM! Yleisavustuslomakkeen etusivu liitettävä sekä liikuntaseurojen että nuorisoseurojen hakemukseen.

Yleisavustuslomakkeen etusivu (pdf)

Yleisavustuslomakkeen etusivu (doc)

Nuorisoseurojen yleisavustuslomake (pdf)

Nuorisoseurojen yleisavustuslomake (doc)

Liikuntaseurojen yleisavustuslomake (pdf)

Liikuntaseurojen yleisavustuslomake (doc)

Kohdeavustus (pdf)

Kohdeavustus (exel)

Palkitseminen

Loviisan vapaa-aikalautakunta valitsee ja palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat, joukkueet ja muut liikuntatoimintaa sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa huomattavasti edistäneet henkilöt sekä valitsee vuoden urheilijan.

Valintavuosi on kalenterivuosi, 1.1.-31.12. Palkitseminen tapahtuu vapaa-aikalautakunnan järjestämässä tilaisuudessa.

Palkittavan tulee olla palkitsemiseen oikeuttavan suorituksen hetkellä loviisalainen.

Esityksen palkitsemisesta voi tehdä urheilijan/joukkueen seura, vapaa-aikatoimisto tai muu aloitteen tekijä vapaamuotoisella ilmoituksella. Esityksestä on käytävä ilmi urheilijan/joukkueen ko. vuoden parhaat saavutukset sekä perustelut. Vuosittain Loviisan kaupungin kotisivuilla ja paikallislehdissä ilmoitettavaan määräaikaan mennessä jätetyt ehdotukset otetaan huomioon.

Vapaamuotoiset ehdotukset vuoden 2018 palkittavista tulee toimittaa 31.1.2019 klo 16.00 mennessä Vapaa-aikalautakunnalle, Mariankatu 12 A (PL 77) 07900 Loviisa tai vapaa-aika@loviisa.fi.

Lisätietoja löytyy Palkitsemissääntö tai puh. 040 5684 138