Fjärrlån

Fjärrlånebeställning

  • Var god och svara på frågan så vi försäkrar oss att ni är en människa.

Vad kan man beställa?

Som fjärrlån kan man i första hand beställa sådant material som inte finns i Helle-bibliotekens egna samlingar.

Biblioteken beställer fjärrlånen från andra bibliotek i Finland eller från utlandet. För fjärrlån betalar du en avgift.

Vem kan göra en beställning?

Man kan göra en fjärrlånebeställning om man har ett bibliotekskort till något Helle-bibliotek och lånerätt.

Hur gör man en beställning?

En fjärrlånebeställning görs skriftligt vid informationsdisken i huvudbiblioteket eller i närbiblioteken. Beställningen kan även göras via blankett på Internet.

Vänligen observera, att en kund kan ha högst 10 fjärrlånebeställningar i kraft samtidigt.

Fjärrlåneavgifter

Fjärrlån från Depåbiblioteket och allmänna bibliotek kostar 4 €/styck.

Fjärrlån från vetenskapliga bibliotek (universitet, yrkeshögskolor) och andra kostar 8 €/styck.

För kopior uppbärs avgift enligt de faktiska utgifterna.

Arkiven fakturerar kunderna direkt vid beställning av mikrofilm/-kort. På grund av detta måste man uppge sitt personnummer till arkivet.

Mikrofilmer/-kort kan läsas på läsapparater på huvudbibliotekets referensavdelning.

För fjärrlån från utlandet uppbärs avgift enligt de faktiska utgifterna.

Biblioteket debiterar kunden för materialbeställningar som inte avhämtats.

Hur snabbt kommer ett fjärrlån?

Ett fjärrlån kommer oftast inom två veckor, utom om materialet är utlånat eller har reserveringar. Om fjärrlånebeställningen ställs i reserveringskö

kan lånet dröja flera veckor, till och med månader.

Biblioteket kan vid behov prioritera kursboksbeställningar.

Lånetid och omlån

Lånetiden vid fjärrlån bestäms alltid av det sändande biblioteket. Det samma gäller även andra villkor för lånet, till exempel att allt material ej ges som hemlån.

Även lånetiden för fjärrlån kan förlängas. För att förlänga fjärrlånetiden, ring 044 723 0242 eller skicka e-post: kaukopalvelu@loviisa.fi.

För försenade fjärrlån uppbärs förseningsavgift.

Övrigt

Då man beställer kursböcker måste man beakta att de flesta universitetsbiblioteken lånar kursböcker endast åt sina egna studerande.

För studerande som bor på studieorten beställs inte kursböcker till Lovisa från deras egen läroanstalt, till exempel beställer vi inte kursböcker

åt studerande vid Helsingfors universitet om de bor i Helsingfors eller regelbundet åker dit.