Fjärrlån

Som fjärrlån kan du i första hand beställa sådant material som inte finns i Lovisa stadsbiblioteks samlingar.

Fjärrlån till våra kunder

Om det material du önskar låna inte finns i biblioteken i Lovisa, kan vi fjärrlåna materialet åt dig. Servicen kostar 5 €/ fjärrlån. Fjärrlån från utlandet kostar 10€/ st. För fjärrlån som levereras i form av kopior eller utskrifrer uppbärs vår normala kopieringsavgift dvs. 0,20 €/ A4-ark.

Fjärrlånebeställning kan göras på blanketten här nedan, per telefon 044 723 0242, via e-post kaukopalvelu@loviisa.fi eller genom att besöka biblioteket.

Fjärrlånebeställning

  • Var god och svara på frågan så vi försäkrar oss att ni är en människa.

Fjärrlåneservice för andra bibliotek

Om du vill fjärrlåna vårt material, ber vi dig i första hand ta kontakt via e-post: kaukopalvelu@loviisa.fi. Om materialet finns i närbiblioteken, kan du gärna ta kontakt direkt med enheten där materialet finns.