Understöd och priser

Premiering

Fritidsnämnden i Lovisa utser och premierar årligen meriterade idrottare, lag och övriga personer som påtagligt befrämjat idrottsverksamheten samt fritidsintressen hos barn och unga samt utser årets idrottare.

Året för valet är ett kalenderår, 1.1-31.12 . Premieringen sker vid en tillställning ordnad av fritidsnämnden.

Den som premieras ska ha varit Lovisabo då prestationen som berättigar till premieringen gjordes.

Föreningen som idrottaren/laget representerar, fritidsbyrån eller annan initiativtagare kan med fritt formulerad anmälan ge förslag till premiering. I förslaget ska framgå idrottarens/lagets bästa prestationer för ifrågavarande år samt motiveringar. Årligen meddelas på Lovisa stads hemsidor och i lokalpressen sista dag för inlämnande av förslag. Förslag som inlämnats inom utsatt tid beaktas.

Fritt fomulerade förslag till belönade för år 2017 bör sändas 12.1.2018 kl.16.00 till Fritidsnämnden, PB 68, 07901 Lovisa eller vapaa-aika@loviisa.fi

Premieringsdirektiv

Fritidsväsendets understöd

Fritidsnämnden kungör att söka senast 31.3.2017 kl. 16.00

Allmänt understöd och specialunderstöd  2017 enligt följande:
– för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd
– för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för verksamhetsutrymme

Registrerade idrotts- och ungdomsorganisationer beviljas allmänna understöd för ordinarie verksamhet. Utbildningsunderstöd beviljas för ersättning av kostnader för ledar-, domar- och funktionärsutbildning. Ungdomsföreningar kan ansöka om understöd för driftskostnader för lokaler.

Understödsblanketter kan avhämtas från:
Kundservicekontoret Lovinfo, adr. Mariegatan 12 A, öppet må-fre kl. 9.00-16.00

Blanketter kan också skrivas ut från länkarna nedan.
OBS!  Blanketten kan inte fyllas i och skickas elektroniskt.

Understödsblanketten inlämnas till :
Kundservicekontoret Lovinfo, adr. Mariegatan 12 A, öppet må-fre kl. 9.00-16.00

Ansökningen bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar beaktas inte.

Besluten skickas elektroniskt.

OBS! Första sidan för allmänt understöd bör bifogas till både idrottsföreningarnas och ungdomsföreningarnas ansökan.

 

Första sidan för allmänt understöd

Blankett för allmänt understöd för idrottsföreningar

Blankett för allmänt understöd för ungdomsföreningar

Blankett för specialunderstöd (=skolning, verksamhetsutrymme)

 

Principer för understöd