Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ordnas på fritiden i lokala konstskolor i första hand för barn och unga. Undervisningen är målinriktad, styrs av en riksomfattande läroplan och ges av professionella som är utbildade inom konstarterna. Utbildningsstyrelsen har fastställt läroplansgrunderna för allmän och fördjupad lärokurs.

Eleverna ges förmågan att uttrycka sig via konsten och färdigheterna att kunna söka sig vidare till yrkesutbildning eller  högre utbildning inom konstarten.

I Lovisa ges grundläggande konstundervisning i  bildkonst, slöjd, musik, dans och teater.

Läroanstalter i Lovisa

Lovisa konstskola/Lovisa medborgarinstitut

Borgånejdens musikinstitut

Lovisa Dansinstitut och Cirkusskola

Teatteri Soittorasia

Mera info om grundläggande konstundervisning, oph.fi