Kulturunderstöd

Ansökan om kulturbidrag

Bidragen för våren ansöks årligen senast 31.3  före kl. 16.00.

Av ansökan ska framgå om den sökande ansöker om allmänt bidrag eller projektbidrag.

Bidragen för hösten ansöks årligen senast 31.10 före kl. 16.00.

Kulturnämnden beslutade på sitt möte 31.1.2017 att 35 000 euro delas ut som allmänna bidrag till föreningar samt som projektbidrag och att 5 000 euro delas ut till Finland 100 projekt. Ansökningstiden för alla kulturbidrag går ut i år den 31 mars. Kulturnämnden delar inte ut bidrag hösten 2017.

Kulturbidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan avhämtas på och lämnas till kundservicekontoret Lovinfo, adress Mariegatan 12 A.

Ansökningsblanketten jämte behövliga bilagor kan också skickas per post till  Bildningscentralen, kulturväsendet, PB 68, 07901 Lovisa. Ansökningen bör vara i bildningscentralen inom utsatt tid.

Obs! Ansökningsblanketten kan ej fyllas i och skickas elektroniskt.

Försenade ansökningar beaktas inte.

Besluten skickas elektroniskt.

En utredning om hur bidrag för föregående år använts bör inlämnas per 31.3 eller senast då man ansöker om ett nytt bidrag.

Allmänt bidrag 2017

Allmänna bidrag skall ansökas senast 31.3.2017 före kl. 16.00.

Allmänt bidrag kan sökas av en i Lovisa hemmahörande, registrerad förening. Föreningens huvudsakliga uppgift skall enligt stadgarna vara kulturverksamhet.

Projektbidrag 2017

Projektbidrag skall ansökas senast 31.3.2017 före kl. 16.00.

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Projektbidrag kan beviljas för att genomföra ett särskilt evenemang som verkställs under en given tidpunkt eller ett annat projekt som kan anses utgöra kulturverksamhet.

För evenemang som stöds av kulturnämnden förutsätts att det i annonser och marknadsföring nämns att Lovisa stad/kulturnämnden har understött evenemanget.

Kulturnämnden