Kulturunderstöd

Kulturunderstöden 2019

Kulturnämnden beslutade på sitt möte 13.2.2019 att dela ut kulturbidragen enligt följande:
36 000 euro delas ut på våren som allmänna bidrag till föreningar samt som projektbidrag. Ansökningstiden gick ut 1.4.2019.

4 000 euro delas ut på hösten som särskilt bidrag för projekt som äger rum under slutet av pågående år och början av nästa år. Ansökningstiden går ut 31.10.2019 klockan 16.00. (Skild ansökan hösten 2019)

Kulturbidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan avhämtas på och lämnas till kundservicekontoret Lovinfo, adress Mariegatan 12 A. Ansökningsblankett2019

Ansökningsblanketten jämte behövliga bilagor kan också skickas per post till Centralen för bildning och välfärd, kulturväsendet, PB 77, 07901 Lovisa. Ansökningen bör vara i centralen inom utsatt tid.

Obs! Ansökningsblanketten kan ej fyllas i och skickas elektroniskt. Försenade ansökningar beaktas inte. Besluten skickas elektroniskt.

En utredning om hur bidrag för föregående år använts bör inlämnas per 1.4 eller senast då man ansöker om ett nytt bidrag.

Allmänt bidrag 2019

Allmänna bidrag skall ansökas senast 1.4.2019 före kl. 16.00.

Allmänt bidrag kan sökas av en i Lovisa hemmahörande, registrerad förening. Föreningens huvudsakliga uppgift skall enligt stadgarna vara kulturverksamhet.

Projektbidrag 2019

Projektbidrag skall ansökas senast 1.4.2019 före kl. 16.00.

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Projektbidrag kan beviljas för att genomföra ett särskilt evenemang som verkställs under en given tidpunkt eller ett annat projekt som kan anses utgöra kulturverksamhet.

För evenemang som stöds av välfärdsnämnden förutsätts att det i annonser och marknadsföring nämns att Lovisa stad / välfärdsnämnden har understött evenemanget.

Välfärdsnämnden