En del av social- och hälsovårdstjänsterna betjänar nu även på distans

I kommunerna i östra Nyland tas under 2022 i bruk distansmottagningar inom flera social- och hälsovårdstjänster.

Distansmottagning är ett smidigt och pålitligt alternativ till traditionella besök. Sådana mottagningar som inte kräver någon fysisk undersökning kan ordnas på distans. När du normalt bokar en mottagningstid, kan man erbjuda dig distansmottagning som alternativ eller du kan också be om den om du vill. Avgiften för distansmottagning bestäms enligt den gällande klientavgiftsprislistan. Allt du behöver för distansmottagning är en mobil apparat eller en dator samt en internetuppkoppling som fungerar.

Anvisningar om distansmottagningar hittar du på Lovisa stads webbplats: loviisa.fi/sv/distansmottagning.