Strategi, program och instruktioner

På denna sida har vi samlat centrala stadgor och regler samt Lovisa stads strategi.

Stadens strategi 2017-2020 (pdf)

Stadsfullmäktige godkände strategin vid sitt möte 14.12.2016 (§123).

Lovisa stads förvaltningsstadga

Godkänd av stadsfullmäktige 12.12.2018, träder i kraft 1.1.2019

Lovisa stads äldrepolitiska program 2013-2020 (pdf)

Planen för småbarnspedagogik 2017-18 (“Vasu”) (pdf)

Mål och åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa (pdf)

Tillsynsplan för miljövården 2017-2021 (pdf)

Patientsäkerhetsplan 2016-2018 (pdf)