Strategi, program och instruktioner

På denna sida har vi samlat centrala stadgor och regler samt Lovisa stads strategi.

Stadsstrategin

Lovisa stads strategi 2017-2022

Stadsfullmäktige godkände strategin vid sitt möte den 21.4.2021 (§ 26).

 

Förvaltningsstadgan

Lovisa stads förvaltningsstadga

Förvaltningsstadgan trädde i kraft den 17.6.2021, senaste ändring stadsfullmäktige 16.6.2021 § 46.

 

Övriga program och instruktioner

Kommentera utkastet till programmet för att främja kulturen och kulturturismen. Du kan ge fria kommentarer om programutkastet till och med 8.12.2020 i Webropol-enkäten.

Utkast till program för att främja kulturen och kulturturismen

Programmet för att främja kulturen och kulturturismen skulle vara en sammanslagning av:

Kulturpolitiska programmet 2015-2020

Action planen för turismen 2014-2020

Östra Nylands skärgårdsprogram 2012

Skärgårdasprogrammet 2020-2023

Övriga program:

Ägarstyrnings- och koncerndirektiv för Lovisa stad

Stadsdirektörens direktörsavtal

Lovisa stads äldrepolitiska program 2013-2020 (pdf)

Planen för småbarnspedagogik 2017-18 (“Vasu”) (pdf)

Mål och åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa (pdf)

Tillsynsplan för miljövården 2017-2021 (pdf)

Patientsäkerhetsplan år 2021

Lovisa stads program för delaktighet 2021–2023

Program för tillgänglighet och framkomlighet 2021-2025