Strategi, program och instruktioner

På denna sida har vi samlat centrala stadgor och regler samt Lovisa stads strategi.

Stadsstrategin

Lovisa stads strategi 2022–2025 (pdf)

Stadsfullmäktige godkände strategin vid sitt möte den 15.6.2022 (§ 59).

Förvaltningsstadgan

Lovisa stads förvaltningsstadga (pdf)

Förvaltningsstadgan trädde i kraft den 16.6.2022, senaste ändring stadsfullmäktige 15.6.2022 (§ 58).

Övriga program och instruktioner

Program för främjande av integration 2021–2024 (pdf)

Program för att främja kulturen och kulturturismen 2022 (pdf)
Stadsfullmäktige godkände programmet för att främja kulturen och kulturturismen vid sitt möte den 16.3.2022 (§ 22).

Ägarstyrnings- och koncerndirektiv för Lovisa stad (pdf)

Stadsdirektörens direktörsavtal (pdf)

Lovisa stads äldrepolitiska program 2013–2020 (pdf)

Mål och åtgärder för trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa (pdf)

Tillsynsplan för miljövården 2017–2021 (pdf)

Patientsäkerhetsplan år 2021 (pdf)

Lovisa stads program för delaktighet 2021–2023 (pdf)

Program för tillgänglighet och framkomlighet 2021–2025 (pdf)