Djurhållning

Alla djurhållare ska registrera sig som djurhållare och registrera djurhållningsplats.

Du kan göra registreringen genom att fylla i blanketter för det. Blanketter som går att skriva ut finns på Livsmedelsverkets webbplats. Du kan också fråga efter blanketter på landsbygdsenhetens kontor.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du också mer information om djurhållning.

Djur som ska registreras:

  • nötdjur
  • får och getter
  • svin
  • fjäderfä
  • bin och humlor
  • pälsdjur
  • kameldjur
  • hjortdjur
  • hästar och ponnyer OBS!

Om du bor i Lovisa eller Lappträsk kan du skicka blanketterna till kontoret i Lovisa. Om du bor i Helsingfors, Vanda, Sibbo eller Borgå, skickar du blanketterna till kontoret i Borgå.

Du kan också skicka blanketterna per e-post till adressen: maaseututoimi@loviisa.fi

Kontoret i Lovisa:

Carolina Sjögård, tfn 0440 555 338 och Mats Arola, tfn 040 724 1150
Bäckasgränd 1 A
07880 LILJENDAL

Kontoret i Borgå:

Anni Kovanen, tfn 044 405 5525 och Carina Åström-Sarin, tfn 0440 555 824
Biskopsgatan 38 A
06100 BORGÅ

Veterinärtjänster

Veterinärtjänsterna i Lovisa sköts av Borgå stads miljöhälsovård. Mer information hittar du på http://www.miljohalsovardiborga.fi.