Kundservice

I så gott som alla ärenden som gäller staden kan du vända dig till vårt kundservicekontor Lovinfo.

Mängden elektroniska tjänster inom staden ökar ständigt och till exempel inom hälsovården är e-tjänsterna redan en del av vardagen.

Om du däremot letar efter information som inte finns i elektronisk form, till exempel gamla kartor eller dokument, kan du vända dig till stadens arkiv.