Planer

Eventuella åsikter om planutkast eller planmaterial ska lämnas in skriftligt.

Både åsikter om utkast och eventuella anmärkningar mot planförslag ska lämnas in inom tiden för framläggandet per post till adressen

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till adressen tekninen@loviisa.fi.

Du kan också lämna in anmärkningar och åsikter till stadens kundservicekontor Lovinfo.