Statistik

Lovisa stad grundades 1745 och hette då Degerby. Staden bytte namn till Lovisa 1752. År 2010 fördubblades invånarantalet då Lovisa slogs samman med grannkommunerna Pernå, Liljendal och Strömfors.

Invånarantal

31.12.2020                                                                 14 745
31.12.2019                                                                 14 772
31.12.2018                                                                 14 891
31.12.2017                                                                 15 085
31.12.2016                                                                 15 218
31.12.2015                                                                 15 316
31.12.2014                                                                 15 457
31.12.2013                                                                 15 497
31.12.2012                                                                 15 529
31.12.2011                                                                 15 559
31.12.2010                                                                 15 595
1.1.2010                                                                     15 549

Källa: Befolkningsregistercentralen och fr.o.m. april 2016 Statistikcentralen.

Fritidsbostäder: ca 3 200 st

Personal

Lovisa stad och Lovisa vattenaffärsverk hade sammanlagt 1 089 anställningsförhållanden i huvudsyssla vid utgången av 2020.

Språkförhållanden

 • finska ca 55 %
 • svenska ca 42 %
 • övriga ca 3 %

Areal

 • Landareal 819,19 km2
 • Sötvattenareal 26,00 km2
 • Havsvattenareal 906,39 km2
 • Totalt 1 751,58 km2

Avstånd

 • Helsingfors 87 km
 • Borgå 37 km
 • Kotka 46 km
 • Kouvola 64 km
 • Lahtis 79 km
 • St Petersburg 296 km