Allmänna områden

Syftet med byggande och underhåll av allmänna områden är att med skäliga kostnader få en trivsam livsmiljö.

Lovisa stad underhåller bland annat planmässiga vägar, park- och friluftsområden samt båthamnar och bryggor.

I Lovisa finns det många möjligheter till idrott och motionering utomhus. Du hittar mer information om motionsplatserna på deras egna sidor.