Miljövård

Miljövårdsenheten ansvarar för uppgifter som hör till den lokala miljövårdsmyndigheten. Besluten görs i byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad, där Lappträsk har två medlemmar.

Miljövården flyttar till nya utrymmen (Degerbygatan 21) vecka 40. På grund av detta kan det uppstå dröjsmål i kundbetjäningen och det kan vara svårt att nå oss under tiden 21.9 – 2.10.2020.

Den till myndighetsuppgifterna hörande tillsynen sker i enlighet med tillsynsplanen och tillsynsprogrammet.

Förutom myndighetsuppgifterna utvecklar och främjar enheten miljövård. Målsättningen är att erbjuda stadsborna en trivsam, trygg, hälsosam och fungerande livsmiljö som samtidigt ser till att principerna för hållbar utveckling förverkligas.

Den tillsyn som gäller människors hälsa hör till hälsoskyddet.