Miljövård

Miljövårdsenheten ansvarar för uppgifter som hör till den lokala miljövårdsmyndigheten. Besluten görs i byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad, där Lappträsk har två medlemmar.

Den till myndighetsuppgifterna hörande tillsynen sker i enlighet med tillsynsplanen tillsynsplanen och tillsynsprogrammet

Förutom myndighetsuppgifterna utvecklar och främjar enheten miljövård. Målsättningen är att erbjuda stadsborna en trivsam, trygg, hälsosam och fungerande livsmiljö som samtidigt ser till att principerna för hållbar utveckling förverkligas.

Den tillsyn som gäller människors hälsa hör till miljöhälsovården.