Miljövård

Miljövårdsenheten ansvarar för uppgifter som hör till den lokala miljövårdsmyndigheten. Besluten görs i byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad, där Lappträsk har två medlemmar.

Miljövården är stängd 12-30.7. Brådskande ärenden under denna till till Lovinfo (019 555 555 eller lovinfo@lovisa.fi). Kundservicentralen vid Nylands NTM-central ger även råd gällande miljöärenden (0295 020 900).

Den till myndighetsuppgifterna hörande tillsynen sker i enlighet med tillsynsplanen och tillsynsprogrammet

Förutom myndighetsuppgifterna utvecklar och främjar enheten miljövård. Målsättningen är att erbjuda stadsborna en trivsam, trygg, hälsosam och fungerande livsmiljö som samtidigt ser till att principerna för hållbar utveckling förverkligas.

Den tillsyn som gäller människors hälsa hör till hälsoskyddet.