Enkäter

På denna sida hittar du aktuella enkäter och undersökningar samt deras resultat. Den främsta experten kan vara du!

Aktiva enkäter och undersökningar

Avslutade enkäter och deras resultat

Invånarenkät gällande nytt konstprogram

I Lovisa håller man på att utarbeta ett konstprogram och nu ombeds invånarna ge önskemål och synpunkter gällande offentlig konst genom att besvara en enkät.Enkäten har avslutats. Tack till alla som svarade! Läs mer om svaren här.

Pyöräilijä ylittää katua cyklisten korsar gatan

Otrygga platser i Lovisa centrum? – Svara på enkät

Före trygghetspromenaden 15.11 kartläggs otrygga ställen i Lovisa centrum med hjälp av en enkät. Enkäten har avslutats. Tack till alla som svarade!

 

Digitala tjänster i välfärdsområdena

Påverka framtiden för digitala tjänster inom social- och hälsovården i Östra Nyland genom att svara på en kort anonym enkät. Vi vill höra om dina erfarenheter och åsikter om dem.

Resultaten av enkäten används i planeringen av digitala tjänster i välfärdsområdena.

Enkät för invånare om turistverksamheten i Lovisa

I Visit Finland enkät utreds lokalbefolkningens uppfattningar och åsikter om turistverksamheten på den egna bostadsorten.

 

Kommentera utkastet till stadsstrategi för Lovisa stad

Staden önskade få kommentarer av kommuninvånarna på utkastet till stadsstrategi för Lovisa stad. Den nya startegin hittas nu på adressen https://www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/forvaltning/strategi-program-och-instruktioner/

Företagare! Nu behöver vi din åsikt!

Lovisa stad uppmanar alla företagare i Lovisa att berätta sina åsikter i Företagarnas i Finlands enkät Företagarnas Kommunbarometer. Resultaten hittar du här.

Delta i en undersökning om hur attraktiv din hemstad är!

Hur attraktiv är din hemstad? Hurdan image har staden: är den livlig, trygg eller originell? Under januari och februari utför alla regionstäder bland sina invånare en attraktionskraftsundersökning med syfte att ta reda på hur regionstäderna uppfattas. Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i grannskapet. Undersökningen avslutades 28.2.2022.
Resultat.

Hur mår du? Lovisa och Lappträsk kartlägger sina invånares välfärd med en enkät

I enkäten frågas det bland annat hur belåtna invånarna är med sin livssituation och boendemiljö samt hur coronavirustiden har inverkat på måendet. Som en del av enkäten reder man också ut invånarnas åsikter om hur hemkommunen har lyckats med frågor som är viktiga för barn och unga. Enkäten stängdes 20.2.2022. Se resultaten av enkäten här.

 

Enkät om spanska skogssniglar i Lovisa

Parkavdelningen i Lovisa stad kartlägger förekomsten av spansk skogssnigel i Lovisaområdet. I enkäten kan kommuninvånarna berätta om sina observationer. Enkäten avslutas 30.9.2021.

Resultat