Naturvård

Vi alla bär ansvaret för naturen och dess mångfald. Stadens uppgift är att främja naturvården inom stadens område. På dessa sidor finns det tips om hur just du kan främja naturvården i din hemkommun.

Skulle jag kunna grunda ett naturskyddsområde på mina marker?

Genom att grunda ett privat naturskyddsområde säkerställer du naturens mångfald och det att ett landskap som för dig är värdefullt bevaras för kommande generationer. Ansökan om att grunda ett naturskyddsområde lämnas in till NTM-centralen. Området kan fridlysas även för en viss tid.

Privata skogsägare kan också skydda och sköta sina skogars naturvärden med hjälp av METSO, handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland.

Skogsbäckarna och deras miljöer är ur naturvårdssynvinkel värdefulla områden. Bild: Jere Salminen

Bryggeribackens skog – Lovisa stads naturgåva till det hundraåriga Finland

NTM-centralen i Nyland har i oktober 2017 på ansökan av Lovisa stad grundat naturskyddsområdet Bryggeribackens skog. Fridlysningen var en del av kampanjen “min naturgåva till det hundraåriga Finland”.

Tallticka i Bryggeribackens skog. Bild: Jere Salminen