Naturvård

Vi alla bär ansvaret för naturen och dess mångfald. Stadens uppgift är att främja naturvården inom stadens område. På dessa sidor finns det tips om hur just du kan främja naturvården i din hemkommun.

Skulle jag kunna grunda ett naturskyddsområde på mina marker?

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen bjuder in alla markägare att delta i Finlands 100-årsjubileum. Genom att grunda ett privat naturskyddsområde säkerställer du naturens mångfald och det att ett landskap som för dig är värdefullt bevaras för kommande generationer.

Privata skogsägare kan också skydda och sköta sina skogars naturvärden med hjälp av METSO, handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland.

Skogsbäckarna och deras miljöer är ur naturvårdssynvinkel värdefulla områden. Bild: Jere Salminen

Bryggeribackens skog – Lovisa stads naturgåva till det hundraåriga Finland

Bryggeribackens skog är liten till sin storlek, men den är ett representativt exempel på gammal åsskog som är i naturligt skick. Överståndartallarna är imponeradne grova och har sköldbark, och på tallarna växer allmänt tallticka som är en indikator på hög ålder. På Bryggeribacken förekommer också arter typiska för solexponerade miljöer. Inget annat motsvarande objekt finns längre på samma åskedja.

NTM-centralen i Nyland har 26.10.2017 på ansökan av Lovisa stad grundat naturskyddsområdet Bryggeribackens skog. Fridlysningen är en del av kampanjen “min naturgåva till det hundraåriga Finland”.

 

Sydsluttning på Bryggeribacken. Bild: Jere Salminen