Torg

Lovisa torg i stadens centrum har fungerat som marknadsplats redan över 260 år. I dag kommer man till torget för att göra uppköp, träffa bekanta eller avnjuta kaffe på torgkaféet.

Torget är öppet på sommaren (2.5-31.8) mån.-lör. kl. 7-14 och under vintern (1.9-30.4) tis., tors. och lör. kl. 7-13.

Marknader

På torget arrangeras årligen sex marknader.

Marknader år 2018

Februarimarknad lördag 3.2 kl. 7-16
Aprilmarknad tisdag 10.4 kl. 7-17
Midsommarmarknad tisdag 12.6 kl. 7-17
Lovisadagsmarknad tisdag 21.8 kl. 7-17
Höstmarknad tisdag 2.10 kl. 7-17
Julmarknad lördag 8.12 kl. 7-16

Marknadsbussturer

Busstransport till sommarmarknaden också från Söderby i Strömfors

Marknadsförsäljarna och Lovisa stad ordnar sex marknadsbusstransporter till Lovisa torg. Till midsommarmarknaden 12.6.2018 och Lovisadagsmarknaden 21.8.2018 ordnas busstransport även från Söderby i Strömfors.

  • Från Svenskby startar en buss från Lassilas bar klockan 9.15 och kör via Strömfors bruk.
  • Från Teboil i Lappträsk startar en buss till marknaden klockan 9.15. Den kör via den gamla busstationen genom Hindersby, Labby och Skinnarby samt genom Hardom 9.45.
  • En buss startar från infotavlan på Sarvsalö klockan 9.30 och kör via Rösund, Horslök och Bredvik till Isnäs. Starttiden från Isnäs bar är 10.10 och från vägkorsningen vid väg 170 i Gammelby 10.30.
  • Från Valkom startar marknadsbussen 10.15.
  • Bussen från Liljendal startar från Krapulbackens vägskäl i Sävträsk klockan 10.35 och från Liljendal kyrkas parkeringsplats 10.40. Bussen kör via Drombom till Neste Oil i Forsby varifrån den fortsätter 11.05 till Pernå kyrkby. Från Pernå kyrkby startar bussen klockan 11.15.
  • Bussen från Söderby i Strömfors avgår klockan 11.30 och den kör via Tallbacka till centrum.

Bussarna anländer och avgår från turisthållplatsen på Alexandersgatan. Alla bussar är försedda med en Lovisa torg-skylt.

Du kan stiga på bussen på alla hållplatser längs linjerna. Returbussarna till Svenskby och Lappträsk avgår klockan 13. Bussarna till Sarvsalö, Pernå/Liljendal och Valkom avgår 14.30. Bussen till Söderby avgår klockan 15.