Mattvättningsplatser

I Lovisa finns åtta miljövänliga platser för tvättning av mattor.

Mattvättsplatserna är på torra land och flera personer kan använda platserna samtidigt. Vattnet kommer från vattenledningsnätet eller en älv. I Kiramo i Strömfors bruk kommer vattnet endast från älven, men på alla andra mattvättsplatserna kommer vattnet från vattenledningsnätet. Det använda vattnet leds till ett avlopp.

Mattvättningsplatser

  • Kiramo badplats och mattvätt, Kiramovägen, Strömfors bruk
  • Sågudden, Gamla Sågvägen
  • Valkom mattvätt och båtbrygga, Ilmarinenvägen (Sistolastranden)
  • Pernå kyrkby, invid idrottsplanen vid Pernåvägen
  • Forsby, Staffasvägen
  • Isnäs, Isnäsvägen i anslutning till idrottsplanen
  • Kuggom, Haddomvägen
  • Sävträsk, Bäckasgränd (på landsbygdskansliets bakgård)

Förutom tvätthoarna finns det på mattvättsplatserna mattmanglar och torkställ.

Mattvättsplatserna tas i bruk senast efter halva maj och stängs efter halva september. Vattnet är på klockan 6–22.