Mattvättningsplatser

I Lovisa finns åtta miljövänliga platser för tvättning av mattor.

Mattvättsplatserna är på torra land och flera personer åt gången kan använda platserna samtidigt. Vattnet kommer från havet, ån, älven eller vattenledningsnätet och det använda vattnet leds till ett avlopp. I Kiramo i Strömfors bruk kommer vattnet endast från ån, men på alla andra mattvättsplatserna kommer vattnet från vattenledningsnätet.

Mattvättningsplatser

  • Kiramo badplats och mattvätt, Kiramovägen, Strömfors bruk
  • Sågudden, Gamla Sågvägen
  • Valkom mattvätt och båtbrygga, Ilmarinenvägen (Sistolastranden)
  • Pernå kyrkoby , idrottsplanen vid Pernåvägen
  • Forsby, Staffasvägen
  • Isnäs, Isnäsvägen i anslutning till idrottsplanen
  • Kuggom, Haddomvägen
  • Sävträsk, Bäckasgränd (på landsbygdskansliets bakgård)

Förutom tvätthoarna finns det på mattvättsplatserna mattmanglar och torkställ.

Mattvättsplatserna tas i bruk senast efter halva maj och stängs senast i slutet av september. Vattnet är på klockan 6–22.