Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland

Den gemensamma landsbygdsförvaltningen i östra Nyland har inlett sin verksamhet 1.1.2013.

Till samarbetsområdet hör städerna Borgå, Helsingfors, Lovisa och Vanda och kommunerna Lappträsk och Sibbo.

Dessutom erbjuder vi svenskspråkiga tjänster till 15 jordbruk i Mörskom. Inom vårt område finns totalt cirka 1 000 jordbruk. Service erbjuds på både finska och svenska. Värdkommunen är Lovisa stad.

Vi erbjuder kundservice både i Lovisa, i före detta kommunkansliet i Liljendal och i Borgå centrum. Du kan fritt välja vilket kontor du besöker.

Borgå, Helsingfors, Sibbo och Vanda jordbrukarnas handlingar förvaras i Borgå och de övriga i Lovisa. Det här kan vara bra att minnas om du vill ha kopior av handlingarna.

Du hittar oss också på Facebook!