Fakturering

Här hittar du instruktioner för hur du skickar fakturor till Lovisa stad eller till Lovisa vattenaffärsverk.

Pappersfakturor

Alla till Lovisa stad riktade pappersfakturor ber vi vänligen skicka till nedannämnda adress, oberoende av leveransadress och vad faktureringsadressen tidigare har varit (till denna adress bör inte skickas annan post):

Lovisa stad eller Affärsverket Lovisa Vatten
Inköpsfakturor
PB 306
28601 BJÖRNEBORG

Nätfakturor

Adress för nätfakturor 003702032639
Operatör för nätfakturor Basware
Förmedlarens kod BAWCFI22

Var vänlig och kontakta Lovisa Silfvenius, tfn 040 573 3989 eller epost fornamn.efternamn(at)loviisa.fi, då du för första gången har sänt oss en nätfaktura.

Elektronisk cirkulation av inköpsfakturor försnabbar fakturabehandlingen och främjar vårt samarbete.

Uppgifter som ska anges på fakturan

Förutom mervärdesskattelagens officiella faktureringskrav bör följande uppgifter nämnas:

  • BESTÄLLARKOD, t. ex. L138, under er referens
  • leveransadress för varan eller tjänsten
  • övriga eventuella överenskomna referensuppgifter.

Tilläggsuppgifter ges av Lovisa Silfvenius, tel. 040 573 3989 eller per e-post fornamn.efternamn(at)loviisa.fi.

Lovisa stad omfattas av omvänd momsskyldighet för byggtjänster. Bekanta dig med anvisningen för momsskyldighet (pdf).