Fakturering

Här hittar du instruktioner för hur du skickar fakturor till Lovisa stad eller till Affärsverket Lovisa Vatten. Uppdaterad 2.5.2022.

Webbfakturor

Fakturorna ska i första hand skickas som webbfakturor

Basuppgifter

Organisation: Lovisa stad / Affärsverket Lovisa Vatten

FO-nummer: 0203263-9

Webbfakturaadress och operatör för fakturor

Adress för e-fakturor
003702032639

Förmedlarkod
003703575029

Operatör för e-fakturor: Telia

Adress för pappersfakturor

Lovisa stad

003702032639

PB 299

02066 DOCUSCAN

Var vänlig och kontakta reskontraskötaren, då du för första gången har sänt oss en e-faktura. Vårt elektroniska cirkulationssystem för inköpsfakturor försnabbar fakturabehandlingen och främjar vårt samarbete.

Uppgifter som ska anges på fakturan

Fakturan ska fylla de fakturaanteckningar som förutsätts enligt Skatteförvaltningens anvisning.

Förutom mervärdesskattelagens officiella faktureringskrav ska följande uppgifter ovillkorligen nämnas:

  • Beställarkod, t. ex. L138 under “er referens”
  • leveransadress för varan eller tjänsten
  • övriga eventuella överenskomna referensuppgifter.

Tilläggsuppgifter ges av reskontraskötaren.

Du kan använda er av en avgiftsfri leverantörportal om du inte har möjlighet att skicka en webbfaktura från faktureringssystemet. Via leverantörportalen kan du göra och skicka fakturor i elektronisk form och undvika expeditionskostnaderna som uppkommer av fakturering i pappersform. För att registrera dig till Leverantörportalen, fyll i en blankett på Sarastia Oy:s webbplats eller kontakta Sarastia Oy:s kundservice på numret 0206 399 400.

Följande uppgifter ska synas på fakturan:

  • Fakturans mottagare: Lovisa stad, PB 77, 07901 LOVISA
  • Namnet på fakturans sakgranskare / arbetsenhet.

I fakturan ska du ange vid ER REFERENS den beställarreferens som beställaren angett. Så får man fakturorna dirigerade direkt till den rätta handläggaren.

Våra leveransadresser ändrar inte. Var god och observera att till exempel fakturabilagor, meddelanden, förfrågningar, reklam och gods ska separat skickas till beställarens post- eller leveransadress.

Lovisa stad omfattas av omvänd mervärdesskatt för byggtjänster.

Mer uppgifter: Inköpsreskontran 0440 555 336 / 0440 555 831