Fakturering

Här hittar du instruktioner för hur du skickar fakturor till Lovisa stad eller till Lovisa vattenaffärsverk.

Pappersfakturor

Alla till Lovisa stad riktade pappersfakturor ber vi vänligen skicka till nedannämnda adress, oberoende av leveransadress och vad faktureringsadressen tidigare har varit. Till denna adress bör inte skickas annan post.

Lovisa stad eller Affärsverket Lovisa Vatten
Inköpsfakturor
PB 306
28601 BJÖRNEBORG

Nätfakturor

Adress för E-fakturor 003702032639
Operatör för E-fakturor Basware
Förmedlarens kod BAWCFI22

Var vänlig och kontakta med reskontraskötaren, då du för första gången har sänt oss en E-faktura. Elektronisk cirkulation av inköpsfakturor försnabbar fakturabehandlingen och främjar vårt samarbete.

Uppgifter som ska anges på fakturan

Förutom mervärdesskattelagens officiella faktureringskrav bör följande uppgifter nämnas:

  • Beställarkod, t. ex. L138 under er referens
  • leveransadress för varan eller tjänsten
  • övriga eventuella överenskomna referensuppgifter.

Tilläggsuppgifter ges av reskontraskötaren.

Lovisa stad omfattas av omvänd momsskyldighet för byggtjänster. Bekanta dig med anvisningen för momsskyldighet.