Fakturering

Här hittar du instruktioner för hur du skickar fakturor till Lovisa stad eller till Affärsverket Lovisa Vatten.

E-fakturor

Adress för e-fakturor 003702032639
Operatör för e-fakturor Basware
Förmedlarens kod BAWCFI22

Var vänlig och kontakta reskontraskötaren, då du för första gången har sänt oss en e-faktura. Vårt elektroniska cirkulationssystem för inköpsfakturor försnabbar fakturabehandlingen och främjar vårt samarbete.

Uppgifter som ska anges på fakturan

Förutom mervärdesskattelagens officiella faktureringskrav bör följande uppgifter nämnas:

  • Beställarkod, t. ex. L138 under “er referens”
  • leveransadress för varan eller tjänsten
  • övriga eventuella överenskomna referensuppgifter.

Tilläggsuppgifter ges av reskontraskötaren.

Om du ännu inte har möjlighet att skicka e-fakturor

Till Lovisa stad kan du enkelt och snabbt göra e-fakturor via Baswares avgiftsfria portal (kräver FO-nummer).

Registrera dig och logga in på leverantörsportalen här (länken uppdaterad 25.11.2019)

För att säkerställa en snabb bearbetning av fakturan ber vi er att skriva på “er referens” beställarkoden som beställaren meddelat.

När du skickar den första e-fakturan till Lovisa stad, meddela reskontraskötaren så att vi kan bekräfta att den framgångsrikt överförts till e-faktureringen.

Videoanvisning för hur man gör en Basware faktura hittas här

Pappersfakturor bör undvikas

Alla till Lovisa stad riktade pappersfakturor ber vi skicka till nedan nämnda adress, oberoende av leveransadress och vad faktureringsadressen tidigare har varit. Till denna adress bör inte skickas annan post.

Lovisa stad
Inköpsfakturor
PB 306
28601 BJÖRNEBORG

eller

Affärsverket Lovisa Vatten
Inköpsfakturor
PB 306
28601 BJÖRNEBORG

Lovisa stad omfattas av omvänd momsskyldighet för byggtjänster.