Anmälan till skolan

Så här anmäler du ditt barn till förskolan eller skolan:

Ny elev

Då eleven byter skola skall du kontakta direkt skolan eller bildningscentralen. Närskolan bestäms enligt elevens hemadress som införts i befolkningsregistret.

Till sidan Skolor

 

Anmälan till förskolan

Anmälning till förskolan sker 30.1.–5.2.2023. Instruktioner om anmälan skickas per brev till vårdnadshavarna vecka 4. Barn som är födda 2017 anmäls till förskoleundervisningen, som börjar hösten 2023. Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma. Kontakta centralen för bildning och välfärd om du inte har Wilma-lösenord, catarina.kaalikoski@edu.loviisa.fi, telefonnummer är 044 565 1189.

Om ditt barn förutom förskoleundervisning också behöver kommunal dagvård, kan du ansöka elektroniskt om dagvård på denna sida.

Länk till daghemmens sidor

Länk till ansökning till dagvård

Anmälan till första klassen

Anmälning till skolan sker 30.1.–5.2.2023. Instruktioner om anmälan skickas per brev till vårdnadshavarna vecka 4. Barn som är födda 2016 anmäls till första klassen inom den grundläggande utbildningen. Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma.

Kontakta centralen för bildning och välfärd om du inte har Wilma-lösenord, catarina.kaalikoski@edu.loviisa.fi, telefonnummer är 044 565 1189

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

I första hand ges platser åt:

  • elever på årskurs 1
  • elever som omfattas av förlängd läroplikt
  • elever på årskurserna 3–6 som omfattas av särskilt stöd.

I andra hand ges platser åt

  • elever på årskurs 2.

Elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas enligt verksamhetsplanen.

Till morgon- och eftermiddagsverksamhetens sidor