Anmälan till skolan

Så här anmäler du ditt barn till förskolan eller skolan:

Ny elev

Då eleven byter skola skall du kontakta direkt skolan eller bildningscentralen. Närskolan bestäms enligt elevens hemadress som införts i befolkningsregistret.

Till sidan Skolor

 

OBS! I breven som har skickats till vårdnadshavarna angående anmälan till förskolan och till skolan har Wilmas inloggningsadress varit felaktig.

Den rättä adressen är https://loviisa.inschool.fi

Det nya Wilma-lösenordet görs på adressen https://loviisa.inschool.fi/connect

Anmälan till förskolan

Anmälning till förskolan sker 8.–14.2.2021. Instruktioner om anmälan skickas per brev till vårdnadshavarna vecka 5. Barn som är födda 2015 anmäls till förskoleundervisningen, som börjar hösten 2021. Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma. Kontakta kundservicekontoret Lovinfo om du inte har Wilma-lösenord. Lovinfos telefonnummer är 019 555 555 och epostadress Lovinfo@loviisa.fi.

Om ditt barn förutom förskoleundervisning också behöver kommunal dagvård, kan du ansöka elektroniskt om dagvård på denna sida.

Länk till daghemmens sidor

Länk till ansökning till dagvård

Anmälan till första klassen

Anmälning till skolan sker 8.–14.2.2021. Instruktioner om anmälan skickas per brev till vårdnadshavarna vecka 5. Barn som är födda 2014 anmäls till första klassen inom den grundläggande utbildningen. Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma.

Kontakta kundservicekontoret Lovinfo om du inte har Wilma-lösenord. Lovinfos telefonnummer är 019 555 555 och epostadress Lovinfo@loviisa.fi.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

I första hand ges platser åt:

  • elever på årskurs 1
  • elever som omfattas av förlängd läroplikt
  • elever på årskurserna 3–6 som omfattas av särskilt stöd.

I andra hand ges platser åt

  • elever på årskurs 2.

Elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas enligt verksamhetsplanen.

Till morgon- och eftermiddagsverksamhetens sidor