Kommunikation

Stadsstyrelsen leder stadens kommunikation och informationen om stadens verksamhet. Organen ska inom sin egen sektor skapa förutsättningar för transparens i beredningen av ärenden och beslutsfattandet.

Stadsstyrelsen, nämnderna, stadsdirektören och sektorernas ledande tjänsteinnehavare ska se till att stadens invånare och de som utnyttjar tjänsterna får tillräckligt med information om allmänt betydelsefulla ärenden som är under beredning och att de kan delta i och påverka beredningen av dessa ärenden.

I kommunikationen ska det användas ett klart och begripligt språk och stadens olika invånargruppers behov ska beaktas.

Kommunikations- och marknadsföringsteamet som jobbar i stadskansliet koordinerar stadens interaktiva och öppna interna och externa kommunikation. Teamet stöder utvecklingen av Lovisas image genom marknadsföring av staden.