Kulturkaffe

Kulturkaffet är en träff för föreningar och kulturaktörer i Lovisa. Kom med och diskutera om aktuella planer i Lovisa och kom med idéer om vad vi kunde göra tillsammans.

10.9. 2021 kl 10.00 TEAMS

Diskussion om barnkulturens aktuella samarbetsprojekt inom bildningsväsendet 

– barnkultur och läskunnighetsarbete 

– Kulturstigen 

– Kort om annat som är på gång 

Anmälning kulttuuri@loviisa.fi, länken till mötet skickas till din e-post 9.9.

 

6.10.2021

3.11.2021

1.12.2021

Skulle du vilja stå värd för kulturkaffet med dina utrymmen? Ta kontakt kulttuuri@loviisa.fi