Idrott, motion och friluftsliv

Jumppa!

Trevlig jumpa i Seniorparken på tisdagar kl. 13-14.00 (vi börjar tisdagen den 8.5.).

Parkjumpa på Plagen , för alla öppen och gratis:
fredag 15.6 kl. 10.00
onsdag 27.6 kl. 16.30-17.15
torsdag 28.6 kl. 10.00

Lovaktiviteter Sommarbroschyr 2018