Historia

Lovisa hette ursprungligen Degerby. Degerby grundades 1745 som en gräns- och fästningsstad cirka 10 kilometer från den dåvarande östra gränsen. Staden behövdes som en ny stapelstad i östra Finland efter att Fredrikshamn blivit på andra sidan gränsen i samband med freden i Åbo 1743.

Någon egentlig gränsfästning byggdes aldrig i staden på grund av det svenska kungarikets finansiella problem.

Istället byggdes bastionerna Rosen och Ungern samt sjöfästningen Svartholm på den södra sidan av staden. Restaureringen av sjöfästningen Svartholm påbörjades på 1960-talet och räckte 30 år. Nuförtiden tjänar den historiska ön som ett populärt utflyktsmål.

Degerby blev Lovisa 1752 när Sveriges kung Adolf Fredrik besökte staden och gav staden sitt nuvarande namn efter makan drottning Lovisa Ulrika. Därför är Lovisa även känd som drottningstaden.

Badinrättningar och sjöfart

Lovisa är också känd för sin gamla stadsdel, där en av Finlands äldsta träbyggnader, sidobyggnaden till Degerby Rusthåll, ligger. Sidobyggnaden härstammar från 1600-talet. Byggnaderna i Gamla Stan klarade sig undan den stora branden i Lovisa 1855.

Från mitten av 1800-talet fram till 1920-talet var Lovisa berömt för sina badinrättningar.

Sommartid var staden full av gäster som förutom av vattnets helande kraft även njöt av frisk luft, motion och kultur. Personer med svaga nerver, anemi och reumatism sökte vård i Lovisa.

Industrin i Lovisa fokuserade redan på 1700-talet på sjöfart. Den stora exportvaran var trävaror. Saltbodarna i området Skeppsbron är minnen från en tid då man via Lovisa hamn importerade salt till rentav en sjundedel av invånarna i Finland.

Finlands första kärnkraftverk

Nuförtiden ligger den industriella hamnen i Lovisa i Valkom medan Skeppsbron tjänar fritidsbåtfarare. Stadens största industriområde med lokala företag inom flera branscher finns väster om Lovisa centrum.

Finlands första kärnkraftverk färdigställdes 1977 på den östra sidan av stadens centrum. Kraftverket som finns på ön Hästholmen lockade gott om nya invånare till staden på 1970-talet från olika håll av Finland. Idag är kraftverket stadens största arbetsgivare.

Invånarantalet i Lovisa fördubblades 2010 när staden sammanslogs med närkommunerna Pernå, Liljendal och Strömfors.