Arkiv

Lovisa stadsarkiv består egentligen av flera skilda arkiv. Här finns gamla Lovisa stads arkiv samt Liljendal, Pernå och Strömfors kommuners arkiv. Nya Lovisa stads arkiv växer hela tiden.

Du kan fråga efter till exempel bygglov från och med 1950. Byggloven innehåller vanligen även arkitektritningar.

När du frågar efter bygglov är det bra att veta, vem som har sökt lovet och när.

I arkivet kan du hitta kommunala protokoll från och med 1875. Du kan också bekanta dig med olika gamla stadsplaner och kommunala planer.