Veterinärtjänster och miljöhälsovård

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Även veterinärtjänsterna sköts av miljöhälsovården i Borgå.

 
Share This