Övriga tjänster

Biblioteket erbjuder även övriga tjänster så som "Boken kommer" -tjänsten, Celias tjänster, Idrottsapoteket och möjlighet att använda bibliotekets datorer och apparater.

Boken kommer

Om du på grund av rörelsehinder eller långvarig sjukdom är förhindrad att komma till biblioteket eller bokbussen kan du om du så vill få böcker och annat material som du vill låna direkt till ditt hem.

Tjänsten är avgiftsfri. Ring upp biblioteket (tfn 044 723 0242) och kom överens om tjänsten.

Obs! I tjänsten ”Boken kommer” kan vi betjäna ett begränsat antal kunder.

Celia

Har du problem med att läsa en text på grund av till exempel lässvårigheter eller försvagad syn? En ljudbok kan vara till hjälp när det är besvärligt att läsa en vanlig text.

Biblioteket för synskadade Celia, är ett specialbibliotek som staten finansierar och upprätthåller. Det producerar och förmedlar litteratur i tillgänglig form, bland annat som ljudböcker, böcker med punktskrift och elektroniska böcker. Celias böcker kan läsas av alla som har svårt att läsa en vanlig tryckt bok på grund av läsnedsättning eller annat. Du kan bli användare i ett allmänt bibliotek.

Biblioteket i Lovisa är samfundskund hos Celia och betjänar kunder med läsnedsättning med hjälp av ljudböcker som Celia producerar.

Bekanta dig med Celias tjänster på webben.

Eller fråga mer på biblioteket!

Idrottsapoteket

Kom till huvudbiblioteket eller närbiblioteken i Pernå eller Liljendal och bekanta dig med Idrottsapoteket och passa på att låna hem motionsredskap.

Biblioteket lånar avgiftsfritt ut gångstavar, stegmätare och frisbeear med mera.

Du kan låna motionsredskapen alla dagar under bibliotekets öppettider.

Datorer och apparater

På biblioteket kan du använda internet, jobba på dator, skriva ut dokument, kopiera och skanna med kopieringsapparaten, göra sökningar i bibliotekskatalogen på kundterminalerna och använda gratis WiFi-anslutning.

Datorer

Du kan skriva ut dokument, använda internet och vanliga kontorsprogram, såsom Microsoft Office (Word, Excel) eller motsvarande OpenOffice-program.

Du har också möjlighet att läsa dagstidningar på datorerna med hjälp av ePress-tjänsten. Det finns dessutom en dator som är avsedd för ePress-tjänsten.

Kundterminaler

På biblioteket finns datorer med vilka du kan söka och bläddra i bibliotekskatalogen. Samma tjänst kan du också använda i nätet på webbibliotektet

Kopieringsapparat

På kopieringsapparaten kan du kopiera i svartvitt eller färgat samt skanna dokument. Skanningen skickas i PDF-form per e-post till användaren.

Kopieringsavgifterna tas ut per antalet sidor. En svartvit A4-sida kostar 20 cent/styck, en färgad A4-sida 1 euro/styck och en svartvit A3-sida 40 cent/styck. Skanningen kostar 50 cent/gång.

Fråga bibliotekarien

Fråga av oss! Vi söker rätt på informationskällor, försöker identifiera favoritramsan från din barndom, rekommenderar böcker och hjälper dig att använda tjänster. Vi svara inom tre arbetsdagar.

Fråga bibliotekarien är de finländska bibliotekens gemensamma referenstjänst – över 70 bibliotek är med och svarar. Skicka oss din fråga via formuläret och du får svaret till din e-post.

Till webbtjänsten