Nämnder och sektioner

Den nya fullmäktigeperioden börjar 1.6.2017.

Nya stadsfullmäktige sammanträder första gången 7.6.2017. På det första mötet väljer fullmäktige ledamöter till nämnderna och sektionerna. Nämndernas och sektionernas ledamöter och ersättare uppdateras efter det.