Nämnder och sektioner

Den nya fullmäktigeperioden började 1.6.2017.

Nya stadsfullmäktige sammanträdde första gången 7.6.2017. På det första mötet valde fullmäktige ledamöter till nämnderna och sektionerna. Nämndernas och sektionernas ledamöter och ersättare hittas här under.