Tio tips för trygg använding av internet och telefon

Säkerhetsgruppen för östra Nyland har sammanställt anvisningar om trygg användning av internet för kommuninvånare.

Säkerhetsgruppen för östra Nyland har sedan våren fäst uppmärksamhet speciellt på den ökande kriminaliteten på internet. Med anledning av detta har säkerhetsgruppen sammanställt kommuninvånarna tips om hur du kan bete dig tryggt på webben.

Klicka på bilden för att se den större.

Du kan också skriva ut tipsen här Webbetikett.pdf