Ekonomi

Aktuella nyheter om ekonomin och information om Lovisa stads ekonomiska situation.

Till ekonomitjänsterna hör att stöda stadens ansvarsområden/enheter, utveckla och förenhetliga resultatstyrningen, ekonomiplanering och strategiarbete samt övriga uppgifter i anslutning till ekonomiförvaltningen.

Till uppgifterna hör dessutom intern kontroll, koncernrapportering, beredning av bokslut, utveckling av upphandlingsprocesserna, centraliserade köksfunktioner samt städtjänster.