Ekonomi

Den senaste statistiken är från Lovisa stads budgetförslag för 2017.

Skatteinkomster (1000 euro)

Inkomstskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt
2014 47 623 8 150 7 304 63 078
2015 49 304 9 103 7 425 65 832
2016 49 367 8 001 8 586 65 954
budget 2017 48 780 9 165 7 942 65 887

 

Lånebestånd (brutto)

1000 € € / invånare Invånarantal
2012 16 390 1 056 15 519
2013 18 220 1 176 15 493
2014 25 622 1 654 15 480
2015 32 173 2 101 15 311
2016 34 441 2 263 15 218
budget 2017 48 573 3 142 15 459

 

 

 

 

 

 

 

Det här är Lovisa stads skatteprocenter för år 2017.

Procent (%)
Inkomstskatt 19,75
Fastighetsskatter:
Allmän 1,00
Stadigvarande bostad 0,50
Övriga bostäder 1,20
Kraftverksbyggnader 3,10
Allmännyttiga samfund 0,00
Obebyggda byggplatser 3,00

 

Lovisa uppbär ingen hundskatt.