Syneförrättningar och inspektioner

I tillståndsbeslutet anges vilka syneförrättningar och inspektioner du ska begära från byggnadstillsynen då byggnadsarbetet framskrider.

Utmärkning av byggplats och höjd läge samt lägessyn beställs direkt från stadsplaneringsavdelningen:

Ben Segerman, T: 0440 555 867
ben.segerman@loviisa.fi

Anna Elffors, T: 040 555 4191
anna.elffors@loviisa.fi