Syneförrättningar och inspektioner

I tillståndsbeslutet anges vilka syneförrättningar och inspektioner du ska begära från byggnadstillsynen då byggnadsarbetet framskrider.