Lovisa erbjuder företagare en utmärkt verksamhetsmiljö: flexibla och snabba trafikförbindelser, starka kluster, ett livligt lokalt näringsliv och förmånliga tomter. I Lovisa får du den lilla stadens flexibilitet och det närliggande storstadsområdets möjligheter på en och samma gång.

Goda trafikförbindelser
tryggar ett bra trafikflöde i alla riktningar – på land, till sjöss och med järnväg.
Läs mer

Den dynamiska hamnen
ligger nära produktionen och huvudstadsregionens konsumtionsområde. Den är smidig, kunnig och kundcentrerad.
Läs mer
Starkt företagsnätverk
Livskraftiga företagsnätverk erbjuder synergifördelar till företag inom bl.a. bygg-, metall-, sjöfarts- och kreativitetsbranschen.
Läs mer
Mångsidig infrastruktur
Lovisa har vatten av hög kvalitet och välfungerande data-, väg- och elnät. Den förnybara energin
produceras lokalt.
Läs mer

Framgångsberättelser