Bostadsmässan i Lovisa 2023

Bostadsmässan arrangeras på Drottningstranden 7.7–6.8.2023.

Bostadsmässan i Lovisa 2023 -logon

Drottningstranden är ett område på Lovisavikens östra strand. Från området öppnar sig vackra vyer ut mot havet och åsen samt den historiska gamla stan i Lovisa. Drottningstranden avgränsas av havet i väst och Skärgårdsvägen i öst. Grannarna i norr är 1700-talsbastionerna Ungern och Rosen. Från Drottningstranden är det bara cirka en kilometer till stadskärnans hjärta, Lovisa torg.

Läs mera: www.kuningattarenranta.fi/sv

Den maritima Drottningstranden

Det stora strandområdet vid Drottningstranden blir en mångsidig strandpark med bland annat en småbåtshamn och platser för motion. Parken knyter ihop den östra stranden med den västra och ökar känslan av social gemenskap.

Planen möjliggör flervåningshus och småhus och även flytande hus. Alla kvarter har havsutsikt och en obehindrad tillgång till stranden. På området eller i dess omedelbara närhet reservceras en tomt för stadens egen hyresbostadsproduktion. I framtidens stad är det viktigt att invånarna kan kombinera arbete och boende. I byggnadernas gatuplan kan man bygga olika arbets- och verksamhetslokaler.

I den norra delen av Drottningstranden byggs etappvis ett välfärdscenter med mångsidiga idrotts- och kulturlokaler. Även möjligheten att bygga ett friluftsbad, en havsbassäng eller utebassäng utreds.

 

Modernt träbyggande som komplement till det traditionella

Lovisa är sedan tidigare känt för träbyggande, miljötänk och social gemenskap. Med hjälp av bostadsmässan utvecklar och förstärker vi ytterligare dessa styrkor. I planeringen av drottningstranden förbinder staden sig till mångsidigt och modernt byggande där vi utnyttjar den bästa teknologin som finns tillgänglig. Dessutom förbinder sig staden till mångsidigt och modernt byggande i trä. Den största möjligheten till ett trähusbygge är det välfärdscenter som planeras i den norra ändan av området.

Det lokala mångsidiga kunnandet inom byggande i trä stöder bostadsmässan. Mässan ökar ytterligare kunskaperna i Lovisa, östra Nyland och hela Finland och är ett modernt komplement till träbyggnadstraditionen i Lovisa.

Drottningstrandens omedelbara närhet till stadskärnans serviceutbud är optimalt ur miljösynvinkel. Området är idealiskt för den som brukar gå, cykla eller använda kollektivtrafik. Området är beläget nära ett stamnät för fjärrvärme. På Drottningstranden är det också möjligt att utnyttja solenergi, havsvärme och andra innovativa former av energiproduktion.

Stadsdirektören: Vi sätter Lovisa på kartan

Nyheten om att Andelslaget Finlands Bostadsmässas styrelse vill placera bostadsmässan 2023 i Lovisa kom den 10.10.2018. Stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms första reaktion var glad.

– Det är fantastiskt fint att Lovisa uppmärksammas på det här sättet. Vi belönas för ett omfattande arbete och en välgjord plan.

För Lovisa betyder beslutet mycket mer än “bara” bostadsmässan.

– Det handlar om att sätta Lovisa på kartan, säger Oker-Blom. Det är inte bara ett evenemang utan en fråga om hela stadens utveckling före och efter mässan.

Oker-Blom ser att mässan leder till att staden växer och utvecklas.

– Mässan kan gynna bostadsmarknaden i hela Lovisa och öka intresset att investera i staden. Dessutom får staden en chans att visa upp det nyaste inom boende- och byggbranschen.