Maten i grundskolorna och daghemmen

Maten är en väsentlig del av barnets välfärd och tillväxt. Med måltiderna i skolorna och daghemmen undervisas barn och unga om hälsa, matvanor och finländsk matkultur.

I daghemmen och grundskolorna får barnen en avgiftsfri, hälsosam, ändamålsenlig, ledd och fullviktig lunch varje dag. I daghemmen äter barnen dessutom frukost och mellanmål.

Maten är i regel finländsk basföda. Till en bra måltid hör en varm rätt, sallad, råkost eller färskbit, bröd, bredbart pålägg och dryck. Maten tillreds av Lovisa stads centralkök.

Du hittar skolornas och daghemmens matlistor till höger på denna sida.

Livsmedelsverkets Oiva-rapporter gällande livsmedeltjänster hittar du här: www.oivahymy.fi/sv/framsida/