Kundservicekontoret Lovinfo

Hos oss får du en stor del av stadens kundservice på ett och samma ställe. Vi är din första kontakt i kundservicefrågor och vid behov för vi ditt ärende vidare till den sakkunniga som kan hjälpa dig.

Vi lovar inte att vi har svaret på alla dina frågor genast, men det vi inte vet lovar vi ta reda på så snart som möjligt.

Lovinfo sköter främst kundservice som gäller centralen för näringsliv och infrastruktur och centralen för bildning och välfärd. I frågor som gäller social- och hälsovård kan du vända dig till grundtrygghetscentralens olika enheter.

I Lovinfo kan du till exempel:

 • få allmän information och rådgivning om stadens service
 • lämna in ansökningar och anmälningar, till exempel ansökningar om understöd och ansökan om bygglov
 • beställa utdrag från till exempel planer och kartor
 • få blanketter och råd om hur du ska fylla i dem
 • ge respons
 • anhålla om till exempel båtplatser och trädgårdslotter
 • hämta nycklar till konditionssal och fritidsväsendets salar och utrymmen
 • anmäla dig till medborgarinstitutens kurser, fritidsväsendets resor, läger och verksamhet under loven
 • köpa biljetter till kulturväsendets evenemang som till exempel konserter och utfärder
 • läsa stadens officiella anslagstavla
 • använda kunddator.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • ring oss på numret 019 555 555
 • skicka e-post till oss på adressen lovinfo@loviisa.fi
 • besök oss på adressen Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa.

Välkommen till Lovinfo!

Dig betjänar Johanna Lönnfors, Kristina Hällsten, Christel Sellman, Gunilla Törnblom och Pierina Rajala.